Vpliv gaženja na poškodbe ruše in pojav trdovratnih zeli na pašnikih

Vpliv gaženja na poškodbe ruše in pojav trdovratnih zeli na pašnikih

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo  | 
Cipresasti mleček (vir: splet)

Cipresasti mleček (vir: splet)

Paša živali vpliva na travno rušo in tla drugače kot spravilo krme s košnjo. Pri paši namreč potekata tudi hoja, gaženje ter izločanje blata in seča; oboje vpliva na rast in sestavo trajne ruše. Z gaženjem povezane težave se pojavljajo predvsem na težkih in vlažnih tleh in pri nestrokovno izvajani paši. Pojavi se prepasenost, posledice katere so izginjanje kvalitetnih rastlin iz travne ruše in pojav neželenih zeli.

Ključne besede: pašniki, gaženje, zeli

 

 

 

 

Celoten članek lahko preberete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.