Aktualno

Izberite kategorijo:
foto: Dominik Pečovnik
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Foto: Iris Škerbot
foto: Tatjana Pevec
Bukve, pa ne za brati. Foto: T. Pevec
Foto: Igor Škerbot - zgodnja solata in kolerabica v rastlinjaku se prekrivata s kopreno za dodatno zaščito
Aktivna proti slanska zaščita z oroševalnimi sistemi v jablanovem nasadu,         Foto: Andrej Soršak
Foto: Igor Škerbot
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot, rastlinjak
foto: Dominik Pečovnik
foto: MKGP
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
Foto: Igor Škerbot
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
foto: MKGP
foto: Tatjana Pevec
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec, foto: T. Pevec
Žetev koruze za zrnje foto: T. Pevec
vir: KGZS
Foto: Polona Starc
Foto: Igor Škerbot - ozimna žita dognojujemo najprej!
Valjanje posevka foto: T. Pevec
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno gnojenje in povečanje humusa v tleh
Narava!? foto: T. Pevec
Foto: Irena Friškovec - dobro nabrušeni diski omogočajo gladko rez
S pleveli je manj težav pri pridelavi zgodnjega krompirja, foto: Iris Škerbot
Od strun navrtana gomolja krompirja (foto: Iris Škerbot)
Žita imajo dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom, če imajo posevki ustrezno gostoto in niso prizadeti od bolezni (foto: Iris Škerbot)
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec - pravilno odvzeti vzorci za Nmin test
foto: Dominik Pečovnik
Odprava zaraščanja kmetijskih površin
Foto: Iris Škerbot - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Foto: Marija Vaukan
Foto: kmetija Lapornik
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: Janez Strašek
foto: Vesna Čuček
vir: spletna stran ZSPM
foto: Tatjana Pevec
vir: MKGP
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pitanje...
Foto: Polona Starc
Foto: Alenka Sekirnik
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot, Težave s plesnijo in bulavo snetjo na koruzi
foto: Tatjana Pevec
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Foto: Igor Škerbot
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
Foto: Igor Škerbot
foto: MKGP