Aktualno

Izberite kategorijo:
foto: Alenka Sekirnik
foto: Tatjana Pevec
foto: Tatjana Pevec
Foto: Igor Škerbot

DŽ govedo

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 20. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec
Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara

DŽ Drobnica

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo | 14. 12. 2021
foto: Tatjana Pevec
foto: MKGP
Foto: Vesna Kunst
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
Krškopoljski prašič foto: Marjeta Ženko
Foto: Igor Škerbot
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje
foto: Tatjana Pevec
Foto: Iris Škerbot, Težave s plesnijo in bulavo snetjo na koruzi
foto: MKGP
Foto: Alenka Sekirnik
Foto: Polona Starc
Primer dobre prakse - novogradnja hleva za pita...
Foto: Igor Škerbot, rastlinjak
Poškodbe v posevku oljnih buč na območju občine Žalec. Foto Tatjana Pevec
vir: MKGP
foto: Tatjana Pevec
vir: spletna stran ZSPM
foto: Vesna Čuček
Foto: Janez Strašek
Klasje pšenice, Foto Igor Škerbot 2021
Foto: kmetija Lapornik
Foto: Marija Vaukan
V odprtih hlevih se pozimi ovce rade nastavijo sončnim žarkom. Foto: P.Pšaker
Foto: Iris Škerbot
Obvladovanje plevelov v posevkih sončnic
Foto: Iris Škerbot
Odprava zaraščanja kmetijskih površin
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot
Foto: Iris Škerbot - posevke žit so ta teden preletavale listne uši
Foto: Iris Škerbot
Foto: Igor Škerbot
foto: Dominik Pečovnik
foto: Tatjana Pevec - pravilno odvzeti vzorci za Nmin test
foto: Tatjana Pevec
Aktivna proti slanska zaščita z oroševalnimi sistemi v jablanovem nasadu,         Foto: Andrej Soršak
Foto: Igor Škerbot - zgodnja solata in kolerabica v rastlinjaku se prekrivata s kopreno za dodatno zaščito
Žita imajo dobro tekmovalno sposobnost proti plevelom, če imajo posevki ustrezno gostoto in niso prizadeti od bolezni (foto: Iris Škerbot)
Od strun navrtana gomolja krompirja (foto: Iris Škerbot)
S pleveli je manj težav pri pridelavi zgodnjega krompirja, foto: Iris Škerbot
Bukve, pa ne za brati. Foto: T. Pevec
Foto: Irena Friškovec - dobro nabrušeni diski omogočajo gladko rez
Narava!? foto: T. Pevec
Prezimna mešanica sedmih rastlin za zeleno gnojenje in povečanje humusa v tleh
Rast lucerne in varovalnega posevka, foto: T. Pevec
foto: Tatjana Pevec
Valjanje posevka foto: T. Pevec
Najbolj naraven način reje krav dojilj. Foto: Peter Pšaker
Foto: Igor Škerbot - ozimna žita dognojujemo najprej!
Foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
vir: KGZS
Žetev koruze za zrnje foto: T. Pevec
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec, foto: T. Pevec
Posevek ozimnega ječmena po koncu zime pognojimo za ponovni zagon rasti žitnih rastlin, Foto Igor Škerbot
Dokler je tudi po 15.2.2021 na poljih še sneg in so tla zmrznjena, gnojenje še ni dovoljeno. Foto Igor Škerbot
foto: Tatjana Pevec
foto: MKGP
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot
Foto: Igor Škerbot
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
Uspešno zaključena e-usposabljanja KOPOP 2020
foto: Dominik Pečovnik
foto: MKGP