Pilotni projekt »Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

Pilotni projekt »Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekonomika in PRP  | 
Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek

Teleta iz postopka embriotansfer na kmetiji Napotnik, foto: Janez Strašek

Zaključno poročilo o izvedenem pilotnem projektu na osnovi praktičnega preizkušanja na 4 kmetijah, ki si ga lahko preberete na povezavi v spodnjem besedilu.

Ključne besede: PRP podukrep 16.2, pilotni projekt sodelovanja, embriotransfer, krave molznice

 

 

 

 

 

 

 

Na štirih partnerskih kmetijskih gospodarstvih smo v okviru praktičnega preizkušanja v čredah krav molznic uporabili izboljšani postopek embriotransferja.

V času trajanja projekta smo na 4 KMG iz 43 darovalk z visokim genetskim potencialom pridobili  232 zarodkov. Za takojšnjo vsaditev in shranjevanje zarodkov je bilo primernih 160 zarodkov. Vsi ostali zarodki  niso bili primerni, saj so bili neoplojeni oz. degenerirani. V celotnem obdobju trajanja projekta se je na kmetijah rodilo 25 telet. Ob zaključku  projekta je na sodelujočih kmetijah s tem postopkom brejih še 13 živali.

Predstavitev izboljšanega postopka embriotransferja pri reji krav molznic na spletnem naslovu:

 

 Oglejte si celotno poročilo o izvedenem projektu.

 

Prispevek pripravil Janez Strašek, terenski kmetijski svetovalec na KGZS - Zavodu CE Izpostavi Šmarje pri Jelšah

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Spletno predavanje, predstavitev dobre ekološke prakse iz Slovaške

06. 12. 2023 ob 11:00

Splet

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023"

vabimo na

 Webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine           

 s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri

 

EKOLOŠKO POLJEDELSTVO- IZKUŠNJE IZ SLOVAŠKE