Posnetek usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021

Posnetek usposabljanja za ukrep KOPOP za leto 2021

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo  | 
Foto: Igor Škerbot

Foto: Igor Škerbot

Zaključili smo z usposabljanji za ukrep KOPOP za leto 2021. Kar 87% kmetov, ki so vključeni v ta program, je spremljalo predavanja na daljavo.

Ključne besede: ukrepi KOPOP, usposabljanja za leto 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posnetek predavanja si lahko ogledate tukaj:

Nazaj

Prihajajoči dogodki