Tretje dognojevanje žit

Tretje dognojevanje žit

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot

Posevek pšenice v začetku klasenja in cvetenja, Foto Igor Škerbot

S tretjim dognojevanjem z dušikom vplivamo na intenzivnost asimilacije v žitnih rastlinah in s tem izboljšamo tvorbo beljakovin v nastajajočih žitnih zrnih. Rezultat zadnjega dodajanja dušika v pridelovalni sezoni bo ob žetvi zagotovo obrodil sadove dela. Pšenično zrnje bo vsebovalo več beljakovin, kar bo v primeru odkupa lahko rezultiralo v višjih odkupnih cenah žitnega zrnja.

Ključne besede: Tretje dognojevanje, začetek klasenja in cvetenja, žita, dušik

 

 

 

 

V optimalni, profesionalni tehnologiji pridelave  pšenice je nujen pristop v primernem, vrsti kmetijske rastline ter tudi okoljsko prilagojenem gnojenju z dušikom. Le optimalni odmerek dušika omogoči dober in kakovosten pridelek, dober izkoristek dodanega dušika v posevku pomeni, da preprečimo (pre)velike izgube dušika, tako v podtalne vode, kot tudi v zrak

Za dobro kakovost zrnja pšenice je pomembno tretje dognojevanje, ki ga opravimo v obdobju od začetka klasenja do cvetenja. S tretjim dognojevanjem podaljšamo obdobje nalivanja zrn, povečamo težo zrn in vsebnost beljakovin. Več in podrobneje o vsem tem lahko preberete v članku, ki je tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki