Izpusti TGP iz živinskih gnojil glede na sistem reje in ravnanje z njimi

Izpusti TGP iz živinskih gnojil glede na sistem reje in ravnanje z njimi

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara

Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara

S pomočjo anaerobne obdelave živinskih gnojil na bioplinski napravi, lahko učinkovito zmanjšamo emisije toplogrednih plinov (TGP), kot sta metan (CH4) in didušikov oksid (N2O).  V procesu fermentacije se večina lahko razgradljivih organskih snovi, med katere spadajo tudi snovi, ki imajo neprijeten vonj, razgradi in pretvori v bioplin. Zmanjšanje neprijetnega vonja v obdelani gnojevki lahko ublaži nesoglasja med kmeti in okoliškimi prebivalci po razvozu na kmetijska zemljišča.

Ključne besede: živinska gnojila, izpusti metana, izpusti didušikovega oksida, ravnanje z živinskimi gnojili, anaerobna fermentacija

 

Toplogredni plini prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem površju, saj del toplote, ki jo zemlja oddaja nazaj v atmosfero, zadržijo v bližini njenega površja. Brez TGP v ozračju, bi se povprečna temperatura iz sedanjih 15 0C znižala na okoli -180C, kar je za današnje oblike življenja nesprejemljivo (Pomen toplogrednih plinov v ozračju, 2010). Več o izpustih toplogrednih plinov v kmetijstvu v ČLANKU.

Nazaj

Prihajajoči dogodki