Izpusti TGP iz živinskih gnojil glede na sistem reje in ravnanje z njimi

Izpusti TGP iz živinskih gnojil glede na sistem reje in ravnanje z njimi

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara

Anaerobna obdelava gnojevke na bioplinski napravi. Foto:Lobe Barbara

S pomočjo anaerobne obdelave živinskih gnojil na bioplinski napravi, lahko učinkovito zmanjšamo emisije toplogrednih plinov (TGP), kot sta metan (CH4) in didušikov oksid (N2O).  V procesu fermentacije se večina lahko razgradljivih organskih snovi, med katere spadajo tudi snovi, ki imajo neprijeten vonj, razgradi in pretvori v bioplin. Zmanjšanje neprijetnega vonja v obdelani gnojevki lahko ublaži nesoglasja med kmeti in okoliškimi prebivalci po razvozu na kmetijska zemljišča.

Ključne besede: živinska gnojila, izpusti metana, izpusti didušikovega oksida, ravnanje z živinskimi gnojili, anaerobna fermentacija

 

Toplogredni plini prispevajo k ugodnim toplotnim razmeram na zemeljskem površju, saj del toplote, ki jo zemlja oddaja nazaj v atmosfero, zadržijo v bližini njenega površja. Brez TGP v ozračju, bi se povprečna temperatura iz sedanjih 15 0C znižala na okoli -180C, kar je za današnje oblike življenja nesprejemljivo (Pomen toplogrednih plinov v ozračju, 2010). Več o izpustih toplogrednih plinov v kmetijstvu v ČLANKU.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«