Krompir – priporočena sortna lista za 2021

Krompir – priporočena sortna lista za 2021

Poljedelstvo, Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot

Kakovostno in pravočasno nakaljen gomolj zgodnjega krompirja. Foto Igor Škerbot

Pridelovalcem krompirja je na voljo priporočen izbor sort krompirja za leto 2021, ki naj vam bo v pomoč pri odločanju za nakup najprimernejše sorte krompirja, ki je kar najbolj prilagojena tudi za vaše rastne razmere in so primerne tudi za vaše potrošnike. 

Ključne besede: Krompir, priporočene sorte, 2021

 

 

 

 

 

 

Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2021 smo v okviru Javne službe v poljedelstvu pripravili strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije pod vodstvom dr. Petra Dolničarja in v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Sortna lista je razdeljena po zgodnosti in vključuje 17 sort krompirja.

Pri pripravi liste je upoštevana  razširjenost sorte, končni pridelek (pri zgodnjih sortah - zgodnji pridelek), stabilnost pridelka, jedilna kakovost in primernost sorte za uporabo , njena odpornost proti boleznim in škodljivcem ter občutljivost sorte za fiziološke napake in tolerantnost na sušo.

Sorte krompirja so razdeljene po zgodnosti na: zgodnje, srednje zgodnje, srednje pozne in pozne sorte. Priloženi so tudi podrobnejši opisi vseh, za leto 2021 priporočenih sort krompirja z navedbo sort, ki so priporočljive tudi za ekološko pridelavo.

Podrobneje v PRILOGI.

Nazaj

Prihajajoči dogodki