Setev strniščnih dosevkov, posevkov

Setev strniščnih dosevkov, posevkov

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo  | 
foto: Tatjana Pevec

foto: Tatjana Pevec

S setvijo strniščnih dosevkov, ki jih lahko uporabljamo za prehrano ljudi ali živine ali pa jih sejemo za zeleno gnojenje, preprečimo kalitev in semenitev širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Z dosevki tla zavarujemo pred sončno pripeko, vetrom in dežjem. V tleh pod dosevki se hranilne snovi ne izpirajo, korenine rahljajo podtalje, koreninski ostanki se spreminjajo v humus. Z dosevki preprečimo tudi izpiranje nitratov iz vrhnjega sloja v podtalnico.

Ključne besede: Setev, strniščni dosevki, podnebne spremembe

  

 

Že nekoč so vedeli, da njiva ne sme ostati prazna po spravilu žit. Zato je tudi zelo znana ljudska pesem Po Koroškem po Krajnskem že ajda zori. Po žetvi žit nam ostane prazno strnišče, ki je izpostavljeno vsem kvarnim vplivom vremena. Strniščne dosevke lahko uporabljamo za prehrano ljudi ali živali ali pa jih sejemo za podor. Predvsem je pomembno, da s setvijo strniščnih dosevkov preprečimo kalitev in semenitev širokolistnih in ozkolistnih plevelov. Katere dosevke boste sejali je odvisno od vaših potreb in zato si podrobne informacije oglejte tukaj.

mag. Tatjana PEVEC

Nazaj

Prihajajoči dogodki