Aktualno

Izberite kategorijo:
vir: MKGP
foto: Dominik Pečovnik
foto: Alenka Sekirnik
https://www.fwi.co.uk/livestock/livestock-feed-nutrition/5-zinc-oxide-alternatives-for-pigs-compared
foto: MKGP
foto: MKGP
Foto: Iris Škerbot
foto: MKGP
foto: Jošt Gantar/arhiv STO
Foto: Dominik Pečovnik
Foto: Slavica Hudina
Foto: Iris Škerbot
Foto: Mitja Zupančič
Foto: Polona Starc
foto: Tamara Korošec
Foto: Dominik Pečovnik
foto: Rok Samec
Ščavje, foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Shranjevanje bal  foto: Rok Samec
Foto: Iris Škerbot
Spravila mrve in samovžig
Živali na paši foto: Rok Samec
Pregled trenutno objavljenih javnih razpisov iz...
Drugo zatiranje ameriškega škržatka
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Irena Friškovec
Foto: Iris Škerbot
Karantena za sezonske delavce iz tujine - navodila
Foto: Irena Friškovec
foto: Iris Škerbot
Varstvo posevkov ozimnih žit
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Navodila ponudnikom hrane v času epidemije koro...
foto: Polona Starc
vir: http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/
foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetije
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije
Kako preprečiti sušo v vrtnarski pridelavi?
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije
Foto: Iris Škerbot
Foto: Polona Starc
Odpoved oziroma prestavitev usposabljanj iz fit...
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Mlada kmetica Katja, foto: Polona Starc
Foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Iris Škerbot
foto: Igor Škerbot
foto: Igor Škerbot
Shranjevanje semen zelenjave
foto: Igor Škerbot
Vinograd na Kozjanskem, foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Spravilo mrve prve košnje in nevarnost samovžiga
foto: Igor Škerbot

Varstvo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Varstvo rastlin | 24. 06. 2020
Česen, foto: Iris Škerbot
Foto: Iris Škerbot
Foto: Irena Friškovec
foto: Polona Starc
foto: Polona Starc
Foto: Igor Škerbot
Podaljšan rok za uveljavljanje ukrepa oprostitv...
Izvajanje mlečne kontrole v času epidemije
Foto: Iris Škerbot
krave molznice
Varstvo fižola, april 2020
Identifikacija in registracija živali v času ep...