Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Identifikacija in registracija živali v času epidemije covid-19

Po treh tednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna, še več, kažejo se trendi zaostrovanja. Zato so v nadaljevanju pripravljene nove smernice in priporočila, ki bodo izvajale identifikacijo in registracijo telet na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci identifikacije in registracije telet in rejci.

Ključne besede: označevanje telet, identifikacija in registracija telet

 • Izvajanje identifikacije in registracije telet se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebej določenimi, spodaj navedenimi pogoji.
 • Storitve identifikacije in registracije telet se v času razglasitve epidemije COVID-19 opravljajo samo na kmetijah, kjer je nujno potrebno označiti živali zaradi prodaje/premika na drugo gospodarstvo. Vsa ostala označevanja se v času razglašene epidemije ne opravljajo ter se bodo izvedla po koncu izrednih razmer v rokih, ki jih bo opredelilo za to pristojno ministrstvo.
 • Rejci so dolžni naročilo storitve identifikacije in registracije sporočiti kontrolorju pravočasno, kontrolor pa jih mora po lastni presoji vnesti na seznam po katerem se bo označevanje izvajalo.
 • V času razglašene epidemije bo kontrolor opravil storitve označevanja telet 1x na teden, na točno določen dan in po pripravljenem seznamu kmetij, ki po posredovan in dogovorjen z vodjo oddelka ali drugim določenim zaposlenim na KGZS Zavodom Celje, Odd. za živinorejo.
 • Kontrolor se pred najavo prihoda na kmetijo pozanima o zdravstvenemu stanju članov kmetije. V kolikor nosilec ali katerekoli drug član kmetije kaže znake okužbe s COVID-19 se obisk kmetije in opravljanje označevanja živali ne izvede.
 • Rejec in izvajalec se dogovorita za okviren čas prihoda na gospodarstvo.
 • Rejec naj, v kolikor izvajalec presodi, da je to potrebno, ob naročilu za označitev posreduje telefonsko številko, na kateri bo dosegljiv za vsa dodatna pojasnila in dogovore
 • Živali morajo biti ob prihodu kontrolorja na gospodarstvo ustrezno fiksirane in označene, dokumentacija pa pripravljena na dostopnem in prej dogovorjenem mestu.
 • Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum in če že, na ustrezni varnostni razdalji (najmanj 1,5 m).
 • Izvajalec ustrezno fiksirano žival označi z ušesnimi številkami, izpolni dokumentacijo in zapusti gospodarstvo ob ustreznih biovarnostnih ukrepih.
 • Zaradi omejitve in preprečevanja osebnih stikov, naj rejec poleg ustrezne dokumentacije pripravi tudi svoje osebne podatke , ID za DDV., v kolikor je rejec davčni zavezanec in elektronski naslov, na katerega mu bo posredovan izstavljen račun za opravljeno storitev. V izogib možnosti prenosa virusa se v tem času ne posluje z gotovinskim plačilom. Za vse storitve bo izdan račun, katerega bo rejec prejel domov po navadni ali elektronski pošti. V izogib morebitnim kasnejšim zapletom rejce pozivamo, da račun za opravljeno storitev plačajo v dogovorjenem roku.
 • Kontrolorji so dolžni v času opravljanja naloge identifikacije in registracije telet na terenu uporabljati zaščitno opremo (zaščitno masko, rokavice za enkratno uporabo, razkužilo, obujke in delovno obleko). Po uporabi se še v rokavicah klešče razkuži in da v posebej namenjeno posodo. Rokavice in obujke za enkratno uporabo se ob odhodu s kmetije zavrže.

 

 • V PRIMERU DODATNEGA POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER V DRŽAVI SE IZDAJO NOVE SMERNICE IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA IDENTIFIKACIJE IN REGISTRACIJE ŽIVALI.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«