Obveznost poročanja za prejemnike sredstev iz PRP

Obveznost poročanja za prejemnike sredstev iz PRP

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
Foto: Irena Friškovec

Foto: Irena Friškovec

Kljub epidemiji ostaja obveznost letnega poročanja za prejemnike sredstev iz ukrepov PRP 2014-2020. Poročanje se opravi samo preko aplikacije v elektronski obliki. Za pomoč so na voljo terenski kmetijski svetovalci. 

Ključne besede: letno poročanje, FADN obdelave, izkaz poslovnega izida, elektronska aplikacija

Če ste prejemniki sredstev iz ukrepov PRP 2014-2020 (4.1, 4.2, 4.3 ali 8.6) in ste naložbe že zaključili ter prejeli zadnje izplačilo, ne pozabite na obveznost letnega poročanja.
Poročanje se izvaja izključno preko aplikacije v elektronski obliki.
Trajanje obveznosti poročanja PRP 2014-2020 :
•    Podukrep 8.6 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednja 3 koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev.
•    Podukrepi 4.1, 4.2 in 4.3 - upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih na ARSKTRP poročati naslednjih 5 koledarskih let po zadnjem izplačilu sredstev.

Pozivamo vas, da če imate že pripravljene Izkaze poslovnega izida oz. ste iz Kranja na svoje e-naslove prejeli FADN obdelave, da le-te posredujete vašim terenskim svetovalkam in svetovalcem oz. sodelavkam, ki ta poročila pripravljajo vsako leto:

  • mojca.krivec@ce.kgzs.si, Mojca Krivec, 041 426 511 ali
  • darja.jericek@ce.kgzs.si, Darja Jeriček, 041 474 881.

K posredovanju Izkazov poslovnega izida pozivamo tudi »mlade kmete« (ukrep 112 oz. 6.1), v primerih ko ne vodijo FADN.

Prav tako ste dolžni vsako leto (do izteka petletnih obveznosti) poročati tudi prejemniki sredstev iz PRP 2007 – 2013, kjer pa pri pripravi poročil ne potrebujemo FADN obdelav, ampak zgolj Izkaze poslovnega izida, v kolikor le-ti obstajajo.

Tudi v okviru ukrepa 132 (sodelovanje v shemah kakovosti), čim prej posredujte podatke tistemu, ki je že lani poskrbel za elektronsko oddajo poročil oz. se, v kolikor želite le oddati poročilo, za pomoč obrnite na Mitja Zupančiča mitja.zupancic@ce.kgzs.si, telefon 041 426 513.

Zavezancem iz obdobja PRP 2007 – 2013 se je prvotni rok za poročanje iztekel 31. marca, medtem ko morajo za PRP 2014-2020, zavezanci poročila oddati do 15. aprila (poročanje se vedno nanaša na preteklo leto).

V trenutni situaciji epidemije koronavirusa, roki za izpolnitev obveznosti ne tečejo, vendar pa agencija vseeno svetuje upravičencem, da kljub vsemu v čim večji možni meri izpolnite svoje obveznosti – uredite oddajo poročil.

Nazaj

Prihajajoči dogodki