Zatiranje ameriškega škržatka

Zatiranje ameriškega škržatka

Kmetijstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

Izdana je bila napoved za zatiranje ameriškega škržatka. Pripravljeno pa je tudi navodilo o zatiranju tega škodljivca.

Ključne besede: ameriški škržatek, zatiranje

Glede na razvoj vinske trte in bionomijo ameriškega škržatka je bila 24.06.2020 za območje Celjske in Koroške regije izdana NAPOVED ZA ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA.

Skladno z NAPOVEDJO za naše območje, ki je dostopna na spletnem naslovu:

http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=12022

in je skladna z Navodilom za zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi v letu 2020 (izdalo ga je MKGP, UVHVVR dne 14.05.2020)

je potrebno na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje - Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice

prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka izvesti od 27. junija do 6. julija. Škropljenje opravite takrat, ko je zaključeno cvetenje vseh sort, ki jih imate v vinogradu.

 

Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah.

POZOR: pripravki Reldan 22 EC, Pyrinex M22, Daskor 440 in Decis v letu 2020 NIMAJO VEČ DOVOLJENJA za UPORABO v VINOGRADIH!

Zato je potrebno za zatiranje uporabiti katerega od v napovedi naštetih pripravkov oz. pripravke, ki so našteti v Navodilu za zatiranje ameriškega škržatka.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«