16. javni razpis za podukrep 4.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

16. javni razpis za podukrep 4.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
foto: MKGP

foto: MKGP

Razpisanih je 9 milijonov evrov za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme. Rok za prijavo je 27. 1. 2021 do 23.59.

Ključne besede: investicije v hleve, skladišča za krmo, živinska gnojila

 

 

 

 

 

 

Predmet naložbe je lahko:

- ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje),

- ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),

- nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

- ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

- zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,

- nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

 

Dostop do javnega razpisa je tukaj.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.