Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije

Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
Interventni ukrepi za kmete zaradi epidemije

Za vas smo pripravili zelo uporabno predstavitev ukrepov, ki jih predvideva zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP).

Ključne besede: interventni ukrepi, epidemija, oprostitev prispevkov, temeljni mesečni dohodek

1.
Iz zakona (za ogled kliknite tukaj) je jasno, da se bodo:
oprostitev plačila prispevkov za kmečke zavarovance (38. člen) in temeljni mesečni dohodek ( 34., 35., 37.člen) uveljavljali preko portala eDavki.


2.
Do oprostitve plačila vseh prispevkov za socialno varnost bodo upravičeni tisti kmečki zavarovanci, ki bodo predložili izjavo, v kateri bodo navedli, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in na dan vložitve vloge nimajo neplačanih zapadlih davčnih obveznosti.


Odpis oziroma oprostitev plačila prispevkov se bo uveljavljal preko eDavkov, za marec in april do konca aprila, za maj do konca maja.

Obrazec izjave bo na voljo 14. aprila, na aplikaciji e-Davki  
Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek aplikacije e-Davki (preko računalnika ali preko mobilne aplikacije eDavki).
Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke
na računalniku

Kdor nima digitalnega potrdila, se registrira z geslom.

ali
na telefonu


Če imate pri tem težave se lahko obrnete  na klicni center FURS za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.


3.
Temeljni dohodek bodo lahko uveljavljali le tisti, ki zaradi vladnega odloka niso smeli opravljati dejavnosti ( npr.turistične kmetije), ali pa so jih opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu.
To bo prišlo v poštev predvsem pri dopolnilnih dejavnostih.

Glejte 34., 35. in 37. člen
Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

  • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.


4.
Prav tako se pri ukrepu temeljni dohodek kontrolira dohodek na letni ravni (glejte 37. člen):
Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

5.
Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka (74. člen) bo dodeljevala ARSKTRP na podlagi vloge, ki jo bo predpisala posebna vladna uredba. Vlogo bodo lahko vložili nosilci KMG in nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki bodo imeli izpad dohodka zaradi nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanega obsega pridelave, predelave oz. prodaje, pod pogojem, da bo tisti sektor, kamor spadajo, utrpel najmanj 20% izpad dohodka. Način izračuna še ni znan.

6.
Bolj podrobno je še več ukrepov opisanih na spletni strani KGZS v članku Kaj kmetom prinašajo izredni ukrepi.
Kliknite tukaj.

 

7.
Če vas zanima več, si poglejte najpogostejša vprašanja in odgovore FURS-a, s klikom na tole povezavo.

 

Polona Starc in Anka Luskar, KGZS-Zavod CE

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.