Preprečevanje samovžiga mrve in slame na kmetiji

Preprečevanje samovžiga mrve in slame na kmetiji

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo  | 
foto: Rok Samec

foto: Rok Samec

Sušenje mrve na tleh je velikokrat oteženo, saj nam pogosto nestanovitno vreme v času košnje ne omogoča, da bi mrvo zadosti posušili in s tem zagotovili ustrezno skladiščenje le te. Tudi pri žetvi žit nas velikokrat ovirajo ali presenetijo nevihte, ki po žetvi zmočijo sicer prej suho slamo. Tako lahko vsebuje prehitro pospravljena (na videz suha) mrva ali slama (še posebej, če je zapleveljena) višji odstotek vlage, kot je priporočena za dolgotrajnejše skladiščenje.

Ključne besede: preprečevanje samovžiga, slama, mrva

S tem ko mrve ali slame ne posušimo v zadostni meri, ustvarimo idealne pogoje za nadaljnje delovanje določenih vrst mikroorganizmov, ki pri presnovi snovi, ki jih potrebujejo za svoje življenje sproščajo veliko toplote. Več si lahko preberete v prispevku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Spletno predavanje, predstavitev dobre ekološke prakse iz Slovaške

06. 12. 2023 ob 11:00

Splet

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023"

vabimo na

 Webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine           

 s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri

 

EKOLOŠKO POLJEDELSTVO- IZKUŠNJE IZ SLOVAŠKE