Na kaj biti pozoren v času nižjih odkupnih cen mleka?

Na kaj biti pozoren v času nižjih odkupnih cen mleka?

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
krave molznice

krave molznice

V obdobju nižjih odkupnih cen mleka se zaradi nestrokovnega posega v krmni obrok krav molznic velikokrat poslabša mlečna vztrajnost (persistenca), krave ne dosegajo visokih mlečnosti v vrhu laktacije, poslabšajo se reprodukcijske sposobnosti krav, povišajo pa se lahko tudi stroški zdravljenja in veterinarskih storitev. Zaradi dobro dokumentirane povezave med dobro prehrano in zdravjem krav molznic ter produktivnostjo ni v najboljšem interesu rejca iskati bližnjic v smislu zmanjševanja stroškov z nakupom manj močne krme.

 

Ključne besede: odkup mleka, prehrana krav molznic, krave molznice

Prihranke lahko najdemo v številnih načinih krmljenja, vendar ni nujno, da je to z nakupom najcenejše močne krme in ostalih komponent obroka. Pri izbiri komponent in dodatkov, ki se jih doda ali izključi iz obrokov je potrebno ravnati preudarno predvsem pa strokovno. Donosnost se običajno poveča s krmljenjem krav za povečano prirejo mleka oziroma izkoriščanju maksimalnega genetskega potenciala za prirejo mleka, tudi v obdobjih nizkih odkupnih cen mleka.

Krmni obrok mora zagotavljati dovolj energije in beljakovin za maksimalno prirejo mleka, omogočiti optimalno fermentacijo v vampu in oskrbljenost z ustreznimi minerali in vitamini. Vse to zagotavlja, da bodo krave odporne in zdrave ter dobro plodne.

Ko se odkupna cena mleka močno zniža se rejci počutijo nemočne. Vendar obstaja veliko stvari, ki jih lahko rejec naredi s prilagoditvami krmljenja, da zmanjša izgube oziroma ohrani profitabilnost. To so:

  • Povečajte uporabo kakovostne domače močne krme (žita, stročnice) in s tem zmanjšajte kupljeno močno krmo. Da dosežemo dobro kakovost je potrebno ustrezno izbrati čas spravila in to krmo potem pravilno skladiščiti. Saj jo bomo ob morebitnem kvarjenju morali zavreči, kar pa predstavlja dodaten strošek.  Vključite cenovno ugodne stranske proizvode, vendar pazite na kakovost in doslednost dobave. Predvsem so to lahko pivske tropine, ki jih siliramo. Pri siliranju je potrebno biti pozoren, da se nam po odprtju tropine ne kvarijo.
  • Ne pridelujte večjih zalog krme. Če imate travne silaže že sedaj veliko, se osredotočite da boste opravili 2-3 zelo kakovostne košnje, za ostale košnje pa zmanjšajte količino gnojil in tisto krmo porabite za krmljenje plemenske živine. Vendar pozor, tudi krma za plemensko živino mora biti zadovoljive kakovosti.
  • Če imate živali razdeljene v več proizvodnih skupin, razmislite o uporabi eno skupinskih TMR. Zmanjša se strošek dela, je pa potrebno biti previden, da se krave, ki so proti koncu laktacije ne zredijo preveč
  • Ocenite nadaljnjo uporabo krmnih dodatkov. Dodatek, ki vas stane 0,15€/kravo/dan in zagotavlja vsaj za 0,5kg mleka višjo prirejo na dan je smiselno dodajati samo takrat, kadar je odkupna cena mleka višja od 0,3€/kg. Bodite pozorni na dodatke, katerih odstranitev iz krmnega obroka morda ne bo imela neposrednega vpliva na prirejo mleka, lahko pa bistveno pripomorejo k dobremu zdravju in reprodukciji krav. 

Nekatere pomembne stvari, ki jih v obdobjih nizkih cen mleka ne smete početi:

  • Varčevati pri nakupu/uporabi posebnih pripravkov za krave v obdobju tik pred in po telitvi. Obroki za krave 14 dni pred in do 21 dni po telitvi so zaradi uporabe določenih pripravkov zelo dragi. Če ukinemo njihovo uporabo bomo s tem neposredno negativno vplivali na prirejo mleka, reprodukcijo in zdravje živali.
  • Neprimeren obrok za plemenske telice in teleta. Plemenske telice so bodoče krave, zato jih je potrebno krmiti skladno z njihovimi potrebami. Telice mlečnih pasem morajo teliti pri starosti 22-25 mesecev. Če telijo kasneje pomeni, da smo imeli z njimi višje stroške vzreje, saj vsak dodaten dan vzreje stane več. Prav tako je potrebno zagotoviti najboljšo močno krmo za teleta v času pred odstavitve, saj je dokazano, da imajo teličke, ki so v času pred odstavitvijo priraščale več imajo v prvi laktaciji signifikantno več mleka, kot vrstnice, ki so priraščale manj v času pred odstavitvijo.
  • Zapostavljanje reprodukcije. Ne glede na to, kakšna je cena mleka, je ključnega pomena, da se krave začnejo zgodaj goniti in da so cikli normalni. Potrebno se je zavedati, da je krava najbolj »profitabilna« takrat, ko na dan priredi največ mleka. Vsak dodatni dan, ko krava ni breja povzroča dodatne stroške kmetiji s prirejo mleka. 

 

Pripravil: Viš. pred. Tadej Virk, mag. kmet – KGZS Zavod CE

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.