Varstvo posevkov ozimnih žit

Varstvo posevkov ozimnih žit

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
Varstvo posevkov ozimnih žit
Posevki ozimne pšenice so v odvisnosti od datuma setve, sorte, lokacije,... v razvojnih fazah od pozna faza nabrekanja: listna nožnica vidno nabrekla (BBCH 45) do razvojne faze začetek cvetenja: vidni prvi prašniki (BBCH 61).

Ključne besede: ozimno žito, varstvo, ječmen, pšenica

Posevki ozimnega ječmena so večinoma v dobrem zdravstvenem stanju (v nekaterih posevkih zasledimo le posamične pege ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). Profesionalni pridelovalci so v preteklih dneh že opravili tretiranja s fungicidi, ki delujejo na ječmenovo ramularijsko pegavost (Ramularia collo - cygni). V posameznih posevkih so bili preseženi tudi pragovi škodljivosti za rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) in je bilo potrebno ukrepati.
 
V posameznih posevkih ozimne pšenice so preseženi tudi pragovi škodljivosti za rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus). Na listih in klasih pa zasledimo tudi listne uši (Aphididae).
 
Ličinke žitnega strgača.
 
Listne uši na klasu.
 
Pridelovalcem priporočamo, da posevke redno spremljate in v primeru preseženih pragov škodljivosti za rdečega žitnega strgača ali listne uši ukrepate.
 

Škodljiv organizem

Prag gospodarske škode

Rdeči žitni strgač (Oulema melanopus)

Za zatiranje se odločimo na podlagi preseganja kritičnih števil. Cilj pri zatiranju so začetni razvojni stadiji ličink.

- povprečno 1 ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2

ali

-          15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov

Listne uši:

velika žitna uš (Sitobion avenae)

zelena listna uš (Schizapis graminum)

svetla žitna uš (Metopolophium dirhodum)

čremsina uš (Rhopalosiphum padi)

 

-          v času cvetenja: več kot 5 do 8 uši na klasu ali z ušmi naseljeno več kot 20 % klasov

 

-          v sredini mlečne zrelosti:  7 do 10 uši na klasu ali z ušmi naseljeno več kot 30 % klasov

 

V posevkih ozimne pšenice bodimo v času klasenja in cvetenja pozorni na pojav žitnih rij (Puccinia spp.), rjavenje pšeničnih plev (Septoria nodorum) in  fuzarioz (Fusarium sp.).
 
Fuzarioze na klasu pšenice.
 
Ne pozabite, da je za obvladovanje fuzarioz in bolezni klasa  pomembno škropljenje v fazi cvetenja. Pri izbiri ustreznega fungicida dajte prednost tistim fungicidom, ki delujejo na prej naštete bolezni.
 
Nazaj

Prihajajoči dogodki