Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Prosimo za upoštevanje navodil pri mlečni kontroli v času epidemije.

Ključne besede: epidemija, mlečna kontrola, smernice, zaščitni ukrepi

Po treh tednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna. Zato so v nadaljevanju pripravljene nove smernice in priporočila, ki bodo izvajale kontrolo mlečnosti na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci javnih strokovnih služb v živinoreji in rejci.

Izvajanje kontrole mlečnosti se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebej določenimi, spodaj navedenimi pogoji.

  • Kontrolor, ki pokliče rejca in se z njim dogovarja za izvedbo kontrole mlečnosti je dolžan rejca:

-    seznaniti s protokolom izvajanja kontrole mlečnosti,

-     ga vprašati ali se strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnosti,

-     ga vprašati ali so vsi člani družine zdravi in ne kažejo znakov okužbe oz. niso bili v stiku z okuženim.

V primeru da se rejec ne strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnost, se le ta ne izvede, kontrolor pa o tej odločitvi rejca, obvesti nadrejenega;

Kontrolor mora obvezno uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so mu na voljo in upoštevati vse biovarnostne ukrepe, tako ob prihodu, kot pri odhodu s KMG.

Stiki med kontrolorjem in rejcem se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo ob ustrezni varnostni razdalji:

  • v primeru robotske može in možne na stojišču minimalno 2 m,
  • v primeru molže v molzišču, ko ni mogoče zagotoviti minimalne varnostno razdalje 2 m, zagotovita najdaljšo možno varnostno razdaljo;
  • kontrolor razen v hlev ne vstopa v druge prostore KMG, opravi kontrolo mlečnosti, izpolni dokumentacijo in zapusti KMG.

V času molže mora tudi rejec, ki opravlja molžo oziroma molznik obvezno uporabljati zaščito ustnega in nosnega predela obraza.

Če rejec ne nosi zaščite ustnega in nosnega predela pred in v času molže, ima kontrolor pravico zavrniti opravljanje kontrole na kmetiji.

V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, kontrolor ni dolžan izvesti kontrolo mlečnosti.

V PRIMERU DODATNEGA POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER V DRŽAVI SE IZDAJO NOVE SMERNICE IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA KONTROLE MLEČNOSTI NA KMETIJAH

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«