Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Mlečna kontrola - navodila za čas epidemije

Prosimo za upoštevanje navodil pri mlečni kontroli v času epidemije.

Ključne besede: epidemija, mlečna kontrola, smernice, zaščitni ukrepi

Po treh tednih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ugotavljamo, da je epidemiološka situacija, predstavljena s strani pristojnih, še vedno zelo resna. Zato so v nadaljevanju pripravljene nove smernice in priporočila, ki bodo izvajale kontrolo mlečnosti na način, ki bi kolikor se da zmanjšal možnosti prenosa okužb z virusom SARS COVID-19 med izvajalci javnih strokovnih služb v živinoreji in rejci.

Izvajanje kontrole mlečnosti se v času razglasitve epidemije izvaja pod posebej določenimi, spodaj navedenimi pogoji.

  • Kontrolor, ki pokliče rejca in se z njim dogovarja za izvedbo kontrole mlečnosti je dolžan rejca:

-    seznaniti s protokolom izvajanja kontrole mlečnosti,

-     ga vprašati ali se strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnosti,

-     ga vprašati ali so vsi člani družine zdravi in ne kažejo znakov okužbe oz. niso bili v stiku z okuženim.

V primeru da se rejec ne strinja, da se v njegovi čredi izvede kontrola mlečnost, se le ta ne izvede, kontrolor pa o tej odločitvi rejca, obvesti nadrejenega;

Kontrolor mora obvezno uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so mu na voljo in upoštevati vse biovarnostne ukrepe, tako ob prihodu, kot pri odhodu s KMG.

Stiki med kontrolorjem in rejcem se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo ob ustrezni varnostni razdalji:

  • v primeru robotske može in možne na stojišču minimalno 2 m,
  • v primeru molže v molzišču, ko ni mogoče zagotoviti minimalne varnostno razdalje 2 m, zagotovita najdaljšo možno varnostno razdaljo;
  • kontrolor razen v hlev ne vstopa v druge prostore KMG, opravi kontrolo mlečnosti, izpolni dokumentacijo in zapusti KMG.

V času molže mora tudi rejec, ki opravlja molžo oziroma molznik obvezno uporabljati zaščito ustnega in nosnega predela obraza.

Če rejec ne nosi zaščite ustnega in nosnega predela pred in v času molže, ima kontrolor pravico zavrniti opravljanje kontrole na kmetiji.

V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, kontrolor ni dolžan izvesti kontrolo mlečnosti.

V PRIMERU DODATNEGA POSLABŠANJA EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER V DRŽAVI SE IZDAJO NOVE SMERNICE IN PRIPOROČILA GLEDE IZVAJANJA KONTROLE MLEČNOSTI NA KMETIJAH

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.