PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

PREDSTAVITEV 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP  | 
foto: Alenka Sekirnik

foto: Alenka Sekirnik

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila ter mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov. Višina nepovratnih sredstev je 9.015.046 evrov. Višina sofinanciranja je 30- 50%.

Ključne besede: kmetijska gospodarstva, naložbe, hlevi, kmetijska mehanizacija - zmanjšanje toplogrednih plinov

 

 

 

 

Spoštovani,

vabimo vas na predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1 »PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020« preko ZOOM aplikacije

v sredo 25. 11.  2020 ob 10.00 uri

Predstavili vam bomo pogoje, merila in obveznosti za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe, ki jih omenjeni razpis omogoča;

  • ureditev hlevov, ki so po predpisih o graditvi objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje (stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterna za gnojenje),
  • ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme (stroji za prekladanje materialov in mobilna dvoriščna mehanizacija),
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • ureditev objektov in pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika: kmetijska mehanizacija, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Predstavitev bo izvedena preko ZOOM aplikacije, zato vas prosimo, da do torka 24. 11. 2020 do 12.00 pošljete svoj elektronski naslov na darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si, na katerega boste prejeli povezavo za spremljanje predstavitve. Prosimo, da nam hkrati posredujete že tudi morebitna vprašanja.

 

Za dodatne informacij o razpisu pokličite na vam najbližjo Izpostavo. Za več informacij o kontaktih: https://www.kmetijskizavod-celje.si/celje/kontakti#izpostave

Nazaj

Prihajajoči dogodki