Novosti pri interventnih ukrepih za kmete

Novosti pri interventnih ukrepih za kmete

Kmetijstvo, Dopolnilne dejavnosti  | 
foto: Polona Starc

foto: Polona Starc

V veljavi so spremembe glede oprostitve plačila prispevkov in temeljnega mesečnega dohodka.

Ključne besede: interventni ukrepi, novosti

S prvim majem so začele veljati spremembe zakona, ki ureja oprostitev plačila prispevkov, temeljni dohodek in finančno pomoč za sektorje v kmetijstvu, na kratko ZIUZEOP-A.

 

 

Spremembe, na katere je treba biti pozoren, če gre za kmečke zavarovance (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064, 007+065)

 

Mesečni temeljni dohodek (34. člen):

  • - med upravičence so dodani tudi takšni kmečki zavarovanci, ki so zavarovani krajši delovni čas – dobijo sorazmeren del zneska (pol od 350 EUR ali pol od 700 EUR),
  • - zakon jasno določa, da se pravica uveljavlja od 13. 3. Če se bodo ukrepi podaljšali, bo mesečni temeljni dohodek mogoče uveljavljati še za junij (vloga do 30. 6, izplačilo 10. 7.)

 

 

NOVOST: izjavo se poda na podlagi lastne ocene poslovanja, vendar je pogoj upada prihodka zapisan zdaj drugače (37. člen).

NOVA izjava iz aplikacije eDavki je tukaj.

 

V 37. členu je zapisano, da so do pomoči upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Dodano je tudi, kaj se štejejo kot prihodki za tiste, ki ugotavljajo prihodke po pravilih o računovodenju (čisti prihodki od prodaje + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo). Če ta odstotek upada prihodkov ne bo izpolnjen, bo sledilo vračilo pomoči.

 

Oprostitev plačila prispevkov (38. člen):

  • - zakon določa, da so samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za obdobje veljavnosti ukrepov iz ZIUZEOP,
  • - zdaj je jasno napisano, da se izpolni enaka izjava kot pri mesečnem temeljnem dohodku (glejte prilogo),
  • - izpolnjen mora biti pogoj upada prihodkov v 2020 za več kot 10 % glede na obdobje 2019,
  • - tudi tukaj je jasno določeno, da se pravica uveljavlja od 13.3.

 

POZOR: rok za vložitev vloge za oprostitev plačila prispevkov za marec in april se je iztekel 30. 4. 2020, a je sprememba zakona v prehodni določbi (52. člen ZIUZEOP-A) omogočila, da se lahko vloge oddajo še 8 dni po uveljavitvi zakona (ZIUZEOP-A je začel veljati 1. 5. 2020).

 

Torej je mogoče izjave oddati še do 9. 5. 2020 preko eDavkov oziroma tudi preko klasičnega papirnatega obrazca.

 

Več informacij: Mojca Krivec  - 03 490 75 86 ali Polona Starc - 03 490 75 88.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.