Viroid CBCVd - načrt ukrepov za leto 2020

Viroid CBCVd - načrt ukrepov za leto 2020

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
Foto: Irena Friškovec

Foto: Irena Friškovec

V Sloveniji se že nekaj let soočamo z zelo nevarno boleznijo hmelja, ki jo povzroča viroid CBCVd (citrus bark cracking viroid). Okužene rastline pričnejo zaostajati v rasti že prvo leto po okužbi in v nekaj letih odmrejo, kar povzroča visoke izgube pridelka hmelja.

Ključne besede: viroid, hmelj, okužene rastline, ukrepi

Osnovne informacije o bolezni, načine prepoznavanja in predvsem ukrepe in priporočila s katerimi je možno preprečiti širjenje te nevarne bolezni in jo izkoreniniti iz slovenskih hmeljišč so  v  Načrtu  izrednih   ukrepov  za  izkoreninjenje  viroidnih  zakrnelosti  hmelja v   Republiki Sloveniji in objavljene v Priročniku o hudi viroidni zakrnelosti hmelja.

 

Imetniki VSEH hmeljišč (ne le okuženih) morajo rastline hmelja od 1. junija do obiranja hmelja pri vsakokratnem postopku obdelave v hmeljišču vizualno pregledovati in o tem voditi evidenco ter z barvo ali trakom označiti rastline, ki kažejo bolezenska  znamenja in o najmanjšem sumu nemudoma obvestiti po telefonu, elektronski posti ali pisno fitosanitarnega inšpektorja ali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Kontakti območnih uradov inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer se prideluje hmelj, so:
-    Območni urad Celje, tel. 03 425 27 70; e-pošta: OU-Celje.UVHVVRta,gov.si
-    Območni urad Maribor, tel. 02 238 00 00; e-pošta: OU-Maribor.UVHVVR(a,gov.si
-    Območni Urad Ptuj, tel. 02 798 03 60; e-pošta:  OU-Ptuj.UVHVVR(a .gov.si.

Kontakt Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, Ljubljana: tel. 01 300 13 00; e-posta: gp.uvhvvr@gov.si.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Trženje in promocija , Izobraževanje

Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

18. 08. 2022 ob 08:30

Slovenska Bistrica

Vabimo vas na strokovno srečanje s področja zootehnika - govedoreja, ki je organizirano v okviru podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja PRP Slovenije 2014-2022.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri