Peti protikoronski paket prinaša ukrepe tudi za kmetijstvo

Peti protikoronski paket prinaša ukrepe tudi za kmetijstvo

Kmetijstvo, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
Foto: Polona Starc

Foto: Polona Starc

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, na kratko ZZUOOP, prinaša  ukrepe tudi za področje kmetijstva. 

Ključne besede: posledice covid-19, kmetijstvo, izgubljeni dohodek

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmečki zavarovanci (zavarovalne podlage 51, 52, 007+064 in 007+065) lahko pridobijo mesečni temeljni dohodek v višini 940 EUR, če se jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije zmanjšali za več kot 20% glede na leto 2019.  Na dan vložitve vloge je potrebno imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti. Izjava se vloži preko eDavkov. Več pa si preberite na spletni strani FURS.

Kmečki zavarovanci pa lahko uveljavljajo povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok zaradi odrejene karantene ali zaprtja vrtca. Vloga se predloži preko eDavkov. Ta pravica pa se izključuje s pravico do mesečnega temeljnega dohodka. Zneski so od 250 EUR do 750 EUR.

Za področje kmetijstva so bili sprejeti naslednji ukrepi:

 • postavitev objektov za kmetijsko pridelavo,
 • namakanje,
 • izkoriščanje geotermalne energije v rastlinjakih,
 • nabava kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih,
 • finančno nadomestilo za ekstrakcijo hmelja,
 • začasno podaljšanje izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi,
 • možnost določitve urnika izvajanja pregledov živali pred in po zakolih za obrate, ki zakoljejo do največ 1000 GVŽ letno,
 • možnost opravljanja predpisanih izobraževanja oziroma usposabljanj z delovnega področja MKGP preko elektronskih medijev ali spleta, zaradi izognitve okužbam s COVID-19
 • elektronsko vlaganje vlog za registracijo fitofarmacevtskih sredstev ne glede na dejstvo ali oseba razpolaga z elektronskih podpisom ali ne.

Kmetom delodajalcem za delavce, ki so pri njih zaposleni s pogodbo o zaposlitvi, sta namenjena naslednja ukrepa:

 • nadomestilo plače delavcem zaradi odrejene karantene oziroma varstva otroka,
 • delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«