Drugo zatiranje ameriškega škržatka

Drugo zatiranje ameriškega škržatka

Kmetijstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo  | 

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka prevladujejo ličinke L3, L4 in L5 razvojnega stadija, še vedno pa najdemo tudi ličinke L2 razvojnega stadija.

Ključne besede: ameriški škržatek, zatiranje

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka prevladujejo ličinke L3, L4 in L5 razvojnega stadija, še vedno pa najdemo tudi ličinke L2 razvojnega stadija. Odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah še nismo zabeleži.
 
V zadnji dekadi meseca julija v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, ki obsegajo celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje - Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice, opravite drugo škropljenje v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov ameriškega škržatka na teden.
 
Več o drugem zatiranju ameriškega škržatka v letu 2020 na območju Celjske in Koroške regije je na povezavi: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=12106
Nazaj

Prihajajoči dogodki