Varstvo vinske trte 2020

Varstvo vinske trte 2020

Sadjarstvo, Varstvo rastlin  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

V maju so se pojavile težave v vinogradih zaradi trsne listne pršice šiškarice, ki so prenašalke GPGV virusa in povzročiteljice erinoze vinske trte. Pomembno je pravočasno zatiranje.

Ključne besede: varstvo vinske trte, virusi, pršice, škropilni program

Zadnji topli dnevi so pospešili razvoj vinske trte in v sredo 8.4.2020 je bila v okviru opazovalno napovedovalne službe za naše območje izdana prva letošnja za varstvo vinogradov (napoved). 

V letu 2019 ste mnogi vinogradniki na našem območju v začetku meseca maja iskali pomoč in informacije kako ravnati ob pojavu naslednjih znamenj v vinogradih:

Na listih so bile opazne poškodbe od trsne listne pršice šiškarice (Colomerus vitis). Te pršice so znane povzročiteljice erinoze vinske trte in v laboratorijskih pogojih tudi potrjene kot prenašalke GPGV virusa

(več o virusi lahko najdete na povezavi: https://www.kis.si/f/docs/Virologija/Priporocila_GPGV_v2.pdf ).

Ker se tudi v vinogradih na našem območju vedno pogosteje srečujemo s pojavom in širjenjem tega virusa in že tudi njegovim vplivom na pridelek, je zelo pomembno, da pridelovalci v svojih vinogradih obvladujete pršice (letošnja mila zima je bila prijazna tudi do teh pršic šiškaric).

Primeren čas za ukrepanje je na začetku razvoja vinske trte - zato je v teh dneh za vinogradnike na mestu priporočilo, da v vinogradih, kjer ste imeli v preteklem letu težave z akarinozo ali erinozo za zmanjšanje populacije omenjenih pršic, uporabite pripravke na osnovi žvepla. Optimalen čas škropljenja s pripravki na osnovi žvepla je v fenološki fazi od stadija volne do odpiranja brsta - konice zelenih poganjkov jasno vidne (BBCH 05-08). Škropljenje je potrebno opraviti pri dovolj visoki temperaturi zraka in stabilnem vremenu - brez padavin, saj pripravki na osnovi žvepla učinkovito delujejo pri temperaturi nad 15 °C!

Več o zatiranju preberite v napovedi na zgoraj zapisani povezavi.

Okvirni škropilni program za varstvo vinske trte v letu 2020 (integrirana pridelava) je TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki