Varstvo oljne ogrščice 2020

Varstvo oljne ogrščice 2020

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

Pridelava oljne ogrščice v kolobarju pogosto sledi pridelavi žit in plevelna flora v posevkih oljne ogrščice se zato tudi ujema s floro plevelov pri pridelavi ozimnih žit. Pristop k zatiranju plevelov v posevkih oljne ogrščice je zato podoben kot pri pridelavi ozimnih žit.

Ključne besede: oljna ogrščica, varstvo

Vsebina

Nazaj

Prihajajoči dogodki