Aktualno varstvo posevkov ozimnih žit

Aktualno varstvo posevkov ozimnih žit

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
foto: Iris Škerbot

foto: Iris Škerbot

Preberite si, kako lahko zavarujete posevke ozimnih žit pred boleznimi in škodljivci.

Ključne besede: ozimna žita, bolezni, škodljivci

Posevki ozimnih ječmeneov so v teh dneh v stadiju, ko je listna nožnica vidno nabrekla do vidne prve rese (BBCH 45-47), redki posevki že sklasili (odvisno od sorte in časa setve, lokacije), posevki ozimnih pšenic in tritikale pa so v stadiju kolenčenja.

ŠKODLJIVCI: pretekli teden smo v posameznih posevkih opažali listne uši (kolonije) in odrasle osebke žitnega strgača ter odložena jajčeca.

Včeraj smo v posevkih opazili prve izležene ličinke:

Priporočamo spremljanje škodljivcev v posevkih in po potrebi ukrepanje (upoštevajte pragove škodljivosti in po potrebi uporabite v ta namen registrirane insekticide).

BOLEZNI: Večina posevkov je v dobrem zdravstvenem stanju. Priporočamo spremljanje zdravstvenega stanja v posevkih ozimne pšenice in tritikale, ter po potrebi ustrezno ukrepanje.

V posevkih ozimnega ječmena bodite v teh dneh še posebej pozorni na razvojno fazo žit in vremenske razmere. V trenutni razvojni fazi ječmenov je čas za uporabo fungicidov, ki bodo posevke zavarovali pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo (Ramularia collo - cygni).

To je bolezen ječmena, ki je težave v pridelavi v Sloveniji pričela povzročati v zadnjih letih. Znamenja na polju (majhne temno rjave do črne, rumeno obrobljene, pege na zastavičarju in listih pod njim ter na resah) se pojavijo šele v času klasenja ječmena. Ker gliva sprošča toksine, se listje hitro suši in količina pridelka se lahko zmanjša za več kot 25 %.

Na zmanjševanje težav z ječmenovo ramularijsko pegavostjo vplivamo z uničevanjem samosevcev, zaoravanjem ostankov ter setvijo odpornejših sort. Začetne okužbe zmanjšujemo s setvijo tretiranega semena s primernimi sredstvi za tretiranje. Za izvedbo teh ukrepov je v tej pridelovalni sezoni že prepozno, konec aprila pa bodimo pozorni na prve rese, ki bodo pogledale iz listne nožnice, saj je takrat še zadnji čas za varstvo ječmenov pred boleznimi oziroma za uporabov ta namen registriranih fungicidov (izbirajte med sredstvi, ki delujejo na to bolezen!).

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki