Pomladansko zatiranje plevelov v žitih

Pomladansko zatiranje plevelov v žitih

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Varstvo rastlin  | 
foto: Iris Škerbot

foto: Iris Škerbot

Vremenske razmere v letošnji zimi so bile kar malo preveč prijazne do posevkov ozimin, saj so mnogi posevki močno razraščeni in gosti. Posevki ozimnih žit na našem območju so v sredini letošnjega marca večinoma v razvojni fazi razraščanja, posevki jarih žit pa v razvojnih fazah od vznika do razgrnjenega prvega lista. Vremenske razmere v jeseni in mila zima so ustvarile tudi ugodne razmere za vznik in razvoj številnih plevelov. V odvisnosti od kolobarja, predhodne obdelave tal, ... so posevki različno zapleveljeni.

Ključne besede: žita, pleveli, pomlad, zatiranje

V prihodnjih dneh zato več pozornosti posvetimo zapleveljenosti posevkov žit, saj je žito na konkurenco plevelov najbolj občutljivo prav v razvojnih fazah od vznika do konca razraščanja (zapleveljenost v tem času najbolj ovira razvoj žit in posledično vpliva na pridelek).

Pri pregledih posevkov bodite natančni in ne pregledujte zgolj robov njiv. Glede na:

- zapleveljenost posevka (številčnost in vrsto prevladujočega in pričakovanega plevela),

- razvojno fazo žita

- razvojno fazo plevela ter

- dnevne in nočne temperature zraka  bo v prihodnjih tednih čas za spomladansko zatiranje plevelov v posevkih žit.

Zatiranja se lahko lotite mehansko (česanje posevkov) in / ali z uporabo herbicidov. Ne pozabite, da je  mehansko zatiranje plevelov ena od metod varstva rastlin z nizkim tveganjem. Z mehanskimi ukrepi (česanje) spomladi razplevelimo z enoletnimi pleveli zmerno zapleveljene posevke. Predpogoj za uspeh so suha tla in zgodnje razvojne faze plevela. Ker je obema pogojema hkrati težko zadostiti, ostaja zatiranje plevelov z uporabo herbicidov še vedno pogost ukrep.

V primeru, da se boste odločili za kemično zatiranje plevelov v posevkih žit, pri izbiri ustreznega herbicida upoštevajte zapleveljenost posevka (vrsta plevela, razvojna faza plevela) in razvojno fazo žita. Ne pozabimo, da je za uporabo velike večine herbicidov za spomladansko zatiranje plevelov v posevkih žit najugodnejši čas v fazi do konca razraščanja žit. Zatiranje plevelov je najbolj učinkovito v zgodnjih razvojnih fazah plevelov (od 2 do 4 pravi listi). Več o zatiranju plevelov v žitih spomladi najdete TUKAJ 

(čas uporabe, registrirani herbicidi).

Nabor herbicidov za uporabo v žitih je dokaj širok. Upoštevajte priporočene odmerke in priporočeno porabo vode. Pred uporabo herbicida vedno preverite za katero vrsto žita je posamezen herbicid registriran. Ne pozabite, da nizke nočne temperature omejujejo učinkovitost in selektivnost posameznih herbicidov. V času aplikacije herbicidov naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 do 10°C, nočne pa nad lediščem oziroma pri izboru dajmo prednost herbicidom s široko temperaturno toleranco. Uporaba herbicidov se odsvetuje v poškodovanih posevkih in posevkih, ki so oslabljeni od rastlinskih bolezni, škodljivcev, mraza ali stoječe vode. Zaradi razmočenosti terena, predvsem nizkih nočnih temperatur zraka, pogostih padavin in intenzivne rasti je časovno okno, ki je primerno za aplikacijo herbicidov v žitih spomladi običajno izrazito ozko, zato bodite pri spremljanjih dogajanja v posevkih in ukrepanju dosledni.

Tisti, ki kmetujete na vodovarstvenih območjih ali ste vključeni v KOPOP (operacija VOD (zahteva VOD_FFSV) in/ali operacija POZ (zahteva POZ_FFSV)) ne pozabite na omejitve pri izboru herbicidov (prepoved uporabe določenih aktivnih snovi). Tisti, ki pa kmetujete v bližini vodotokov, pa bodite pozorni tudi na omejitve pri uporabi herbicidov in drugih sredstev za varstvo rastlin v bližini vodotokov.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«