Aktualno

Izberite kategorijo:
Foto: Vesna Čuček
Agencija je pričela z izdajanjem odločb za inte...
Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, Foto IGŠ 2022
Foto: Polona Starc
Foto: Lidija Diklič
Foto: Alenka Sekirnik
foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin
foto: Igor Škerbot
Foto: Polona Starc
vir: splet
foto: Igor Škerbot, kumare po toči
foto: Igor Škerbot
VABILO NA 7. POSVET ZA REJCE DROBNICE
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023
Vidni rezultat kakovostne setve ozimnih žit, Foto IGŠ 2023
Foto: Lidija Dikič, pester prezimni posevek
vir: AKTRP
Brezplačna psihosocialna podpora za kmete - pom...
vir: MKGP
V letu 2023 bo shranjevati čebulo poseben izziv, Foto IGŠ 2023
Foto: V. Kunst
Poplavljeno zelenjavo preventivno zavržemo in ne uporabljamo , Foto IGŠ 2023
Posevek pšenice, foto: Igor Škerbot
vir: MKGP
Poplavljena koruza na Kroškem
Foto: Rok Samec
Pomoč prizadetim kmetijam Zgornje Savinjske dol...
Poplavljeni vrtovi so polni različnih vrst zelenjave, Foto Lucija Z., 2023
Afriška prašičja kuga (APK)
Ozelenjen varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto: Igor Škerbot, 2023
Poškodovane bučke se bodo po listni aplikaciji z biostimulativnimi sredstvi na osnovi aminokislin hitro opomogle, Foto IGŠ 2023
Poškodovanim posevkom zelenjave najprej pomagamo z listno aplikacijo biostimulativnih sredstev na osnovi aminokislin, Foto IGŠ 2023
foto: Julija Kordež, ZSPM

Spravilo česna

Kmetijstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo | 05. 07. 2023
foto: Igor Škerbot
vir: MKGP
Foto: Vesna Kunst
Solatnim kumaram manjka le še toplo vreme, da se ovijejo na mrežo (foto: Igor Škerbot)
Foto: Barbara Kralj
Spletna predstavitev 27. JAVNEGA RAZPISA IZ NAS...
Odcvetele rastline orjaške zlate rozge, foto: Lidija Diklič
Izvajanje Nmin testa z aparaturo RQ flex, foto: Igor Škerbot
Posevek žita, foto: Igor Škerbot
Paradižnik v lonce za na balkon ali teraso, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,
Foto: Lidija Diklič - sejalnica za vsejavanje v travno rušo
Foto: Igor Škerbot
VABILO NA 7. DRŽAVNO RAZSTAVO GOVEDI RJAVE PASM...
Z vlaknino prekrita tla po sajenju zgodnjega krompirja, Foto IGŠ 2023
Utrinek iz ocenjevanja vin
Foto: Irena Kos
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko...
Sadika kolerabice za zgodnjo pridelavo, Foto IGŠ 2023
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca za določitev suhe snovi
Foto T. Pevec: Jemanje vzorca silaže za določitev suhe snovi
Foto: Barbara Kralj
Lopata in vile za prekopavanje tal - nepogrešljivo vrtnarsko orodje, foto: Igor Škerbot
Foto: Lidija Diklič - aplikacija gnojevke s cevmi
Foto: Vesna Čuček
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)
Kurjenje travnika, foto: T. Pevec
Vse o zbirnih vlogah 2023
Foto: Barbara Kralj
Gnojenje kmetijskih zemljišč tudi z malo snega ni dovoljeno, tudi po 15.2. ne
vir: Zbirka tradicionalnih sort sadnih rastlin
Foto T. Pevec: Cvetoči krmni grah
Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022
Živalim prilagojena reja, foto: Barbara Lobe
V RKG prijavljene obdelane kmetijske površine, foto Lidija Diklič
Vir: TRPIN Švikart, Darja FADN : mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev / avtorji Darja Trpin Švikart ... [et al.]. -
Foto: M. Lešnik
Predstavitev 10. javnega razpisa za podukrep 4....
Posevek solate iz kakovostnih solatnih sadik, Foto IGŠ 2022
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah
foto: Igor Škerbot, zbiranje kapnice za namakanje zelenjave
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi