Dobra praksa ekološke reje nesnic na hribovski kmetiji na Južnem Tirolskem

Dobra praksa ekološke reje nesnic na hribovski kmetiji na Južnem Tirolskem

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)

Pašnik za kokoši na strmih površinah in kostanji (foto: Vesna Čuček)

Priporočamo vam, da si preberete zelo zanimiv članek ekološke hribovske kmetije iz Južne Tirolske, kjer se ukvarjajo z rejo kokoši nesnic, rejo krav dojilj in pridelavo kostanjev. Imajo zanimiv način varovanja kokoši na paši. Mladi gospodar vodi kmetijo, njegov brat pa BIO hotel, ki je v neposredni bližini kmetije.  

Ključne besede: Ekološko kmetovanje, kokoši nesnice, raznolikost panog, živinoreja, izpust, varovanje živali s psom, kostanji.

 

 

 

 

 

Majhne kmetije, ki nimajo možnosti širitve, zaradi geografske lege, iščejo rešitve v raznolikosti panog. Obiskali smo ekološko kmetijo, ki ima za glavno panogo rejo kokoši nesnic. Kmetija redi 2.000  ekoloških kokoši, kjer imajo kokoši na voljo 1 ha pašnika.  Postavitev pašnika je skrbno načrtovana, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do velikih izgub zaradi plenilcev. Poleg tega se ukvarjajo še z rejo krav dojilj in pridelavo kostanjev.  Da zagotovijo dovolj krme za govedo travnate površine na kmetiji namakajo. Pridelava kostanjev na kmetiji predstavlja dolgoletno tradicijo in dodaten vir prihodka.

V neposredni bližini kmetije se nahaja BIO hotel, ki ga vodi brat lastnika kmetije. Kmetija in hotel sta vključena v blagovno znamko Roter Hahn (rdeči petelin), ki predstavlja uspešno zgodbo kmetij na Južnem Tirolskem.

Če želite več informacij glede uspešne ekološke kmetije, kliknite  tukaj :

 

Iztok Polanšek, mag.inž.zoot.

Svetovalec specialist II za področje živinoreje

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.