O pomenu kakovosti semen za pridelavo kmetijskih rastlin

O pomenu kakovosti semen za pridelavo kmetijskih rastlin

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin

foto: Igor Škerbot - semena kmetijskih rastlin

Kakovostna  semena so  v pridelavi kmetijskih rastlin pomembna za uspešnost  pridelave rastlin za hrano ljudi in živali ter tudi  ohranjanje rastlinskih vrst. Zato je potrebno uporabljati kakovostna certificirana in najboljša lastno pridelana semena.

Ključne besede: Seme, certificiran semenski material, kalivost, čistota, shranjevanje, setev

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V nasvetih o pomenu kakovosti semen za setev poljščin, zelenjadnic in krmnih rastlin spregovori specialist Igor Škerbot za poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline pri KGZS - Zavodu CE. V nasvetih poudari pomen semen za širjenje in prenos željenih lastnosti neke rastlinske vrste v nova časovna obdobja. Poudari, kako oskrbeti semena, da ostanejo kakovostna, kje jih shraniti, kdaj nabaviti, in kako in kje jih shranjevati na dolgi ali kratek rok ter kako z njimi ravnati do setve, da bo ta potem res pot do uspešne pridelave vseh sejanih kmetijskih rastlin.

Več si oglejte na posnetku.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.