Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin

Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti, Izobraževanja  | 
Video predstavitev intervencij KOPOP, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin

Ključne besede: subvencijska kampanja 2023, intervencije, videoposnetki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas, da si ogledate video posnetke predstavitve naslednjih intervencij:

KOPOP – Naravni viri, 32 min

 

KOPOP – Podnebne spremembe, 11 min

 

Ekološko kmetovanje, EK čebelarjenje, lokalne pasme in sorte, 29 min

 

Biotska raznovrstnost in krajina, 25 min

V posnetku vam na kratko predstavljamo operacije: posebni traviščni habitati (HAB), traviščni habitati metuljev(MET), mokrotni traviščni habitati (HABM), visokodebelni travniški sadovnjaki (VTSA), strmi travniki (S50), sobivanje z velikimi zvermi (ZVE), planinska paša(PP).

 

Biotično varstvo rastlin, 20 min

Nazaj

Prihajajoči dogodki