Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice

Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice

Kmetijstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Izobraževanja  | 
Foto: Vesna Kunst

Foto: Vesna Kunst

Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno v vseh vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah v razmejenem območju.

Ključne besede: Ameriški škržatek, zlata trsna rumenica, vinogradništvo, varstvo rastlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen trte. Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. Značilno je rdečenje ali rumenenje listov ter zvijanje listnih robov navznoter. Pojavi se venenje in sušenje grozdov. Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka. Bolezni ni mogoče zdraviti, ampak le preprečevati.

Edini ukrep za preprečevanje širjenja je zatiranje ameriškega škržatka. V letošnjem letu so se spremenili obvezni ukrepi, ki jih morajo izvajati lastniki vinske trte. Ukrepi so različni, glede na to v kateri občini v razmejenem območju se nahajate.

Za območje KGZS – Zavoda CE velja naslednje:

Bistrica ob Sotli

3 tretiranja; če imetnik sam spremlja ulov odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami v skladu z načrtom ukrepov in so po 2. tretiranju ulovljeni manj kot 4 škržatki na eno ploščo na teden, 3. tretiranja ni treba opraviti.

Zreče, Vojnik, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje

2 tretiranji

 

V brajdah in ohišnicah je obvezno eno tretiranje, v ekološki pridelavi pa so obvezna 3 tretiranja.

Prvo tretiranje v navedenih občinah mora biti opravljeno med 27. 6. 2023 in 7. 7. 2023. oziroma, ko odcvetijo vse sorte vinske trte v vašem vinogradu.

Načrt ukrepov za zlato trsno rumenico lahko preberete tukaj.

Priporočila in navodila za zatiranje ameriškega škržatka so zbrana tukaj.

Navodila za spremljanje ulova ameriškega škržatka pa tukaj.

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da se tretiranje opravi takrat, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. Vsa fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi ter upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih.

 

Pripravila: Vesna Kunst, mag. inž. hort.

Svetovalka specialistka za varstvo rastlin

KGZS – Zavod CE

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«