10. javni razpis za podukrep 4.2 - naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

10. javni razpis za podukrep 4.2 - naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah

Foto: Janez Lapanje, predelava mleka na kmetiji Na Krnicah

Objavljen je javni razpis iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov - iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Ključne besede: podukrep 4.2, trženje, predelava

 

 

 

 

 

 

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 

Na razpolago je 15 mio €.

Rok za oddajo vlog je od 23. januarja do 18. aprila do 14. ure.

Več o razpisu najdete tu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.