Ozelenitev varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov z dovoljenimi rastlinami

Ozelenitev varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov z dovoljenimi rastlinami

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo  | 
15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023

15 m varovalni pas na njivi ob vodotoku 1. reda, foto Igor Škerbot 2023

V skladu z veljavno uredbo o pogojenosti je v prihajajočih jesenski dneh za vse, ki imate svoje površine ob vodotokih in osuševalnih jarkih širših od 2 m, čas za ozelenitev varovalnih pasov z dovoljenimi rastlinami. Pomembno je, da poznate zahteve dobrega kmetijsko okoljskega pogoja št. 4 (DKOP4), ki govori o vzpostavitvi varovalnih pasov vzdolž vodnih tokov po vsej Sloveniji, kar je novost, s katero boste kmetovalci izpolnili predpisane zahteve in tako poskrbeli za varovanje površinskih voda.

 

Ključne besede: Varovalni pas, njive, zahteve DKOP 4, setev, dovoljene kmetijske rastline

 

  

V članku lahko najdete podrobne informacije o vzpostavitvi varovalnih pasov na svojih njivskih površinah ob vodotokih ter navodila kaj, kdaj in na kakšen način posejati varovalni pas, da zadostite zahtevam za DKOP 4 za varovanje površinskih voda.

Nazaj

Prihajajoči dogodki