Na čelu Združenja predelovalcev mesa na kmetijah novi predsednik

Na čelu Združenja predelovalcev mesa na kmetijah novi predsednik

Kmetijstvo, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Izobraževanja  | 
Foto: Irena Kos

Foto: Irena Kos

Na rednem letnem občnem zboru, so člani združenja predelovalcev mesa na kmetiji izvolili novega predsednika.

Ključne besede: Združenje predelovalcev mesa na kmetijah, občni zbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani Združenja predelovalcev mesa na kmetijah so 28. marca 2023 na občnem zboru na kmetiji Pr` Soud izvolili novega predsednika.

Delo dosedanjega predsednika Iztoka Trčka bo nadaljeval Tone Krek iz Butajnove. Na njegovi kmetiji so znani po nekoliko neobičajni mesni ponudbi, saj poleg ostalih vrst mesa  in mesnih izdelkov nudijo tudi nojevo meso. Noje vzredijo na domači kmetiji in jih tudi v domači klavnici zakoljejo in predelajo v različne mesne izdelke. V lastni klavnici opravljajo tudi usluge zakola goveda, prašičev, drobnice ter obdelavo trupov gojene divjadi.

Člani združenja predelovalcev mesa na kmetijah so na rednem  srečanju prisluhnili  tudi Luciji Pinterič, sodelavki KGZS, ki je  predstavila projekt  brezplačnega individualnega svetovanja CELOSTNA PODPORA KMETOM, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt zajema svetovanje  o prenosu kmetije, socialni varnosti, davkih, zaposlovanju in duševnem zdravju. V nadaljevanju pa jih je  Polona Starc, univ. dipl. prav., specialistka za razvoj podeželja na KGZS - Zavodu CE, predelovalce seznanila z naslednjimi vsebinami: kako se zavarujem, če opravljam kmetijsko dejavnost, kakšne pravice imam  iz posameznih zavarovanj, tudi s finančnimi vzpodbujami za invalide, če je invalidnost posledica bolezni in možnosti uveljavljanja socialnih transferjev, ki so odvisni od dohodkov in premoženja. 

 

Pripravila:

Irena Kos, univ. dipl. inž. živ. tehn.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki