V shemo »Izbrana kakovost (IK)« lahko vstopijo tudi pridelovalci žit in ajde

V shemo »Izbrana kakovost (IK)« lahko vstopijo tudi pridelovalci žit in ajde

Kmetijstvo, Poljedelstvo  | 
Posevek pšenice, foto: Igor Škerbot

Posevek pšenice, foto: Igor Škerbot

Shema IK žita je namenjena spodbujanju pridelave žit in ajde v Sloveniji ter spodbujanju potrošnika k nakupu izdelkov iz pridelkov slovenskih pridelovalcev žit in ajde. Z znakom »izbrana kakovost« (IK) se označujejo pridelki pšenice, rži, ječmena, ovsa, pire, koruze, prosa in ajde ter vsi izdelki iz njih, ki ustrezajo kriterijem iz specifikacije.

Ključne besede: Izbrana kakovost, žita, ajda, kontrola, prijava, specifikacija

 

 

 

 

 

V SHEMO »IZBRANA KAKOVOST« LAHKO VSTOPIJO TUDI PRIDELOVALCI ŽIT IN AJDE  

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna zveza Slovenije in Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije so po večletni pripravi in usklajevanjih v letu 2022 podale na MKGP vlogo za priznanje sheme in označbe IZBRANA KAKOVOST – PRIDELAVA IN PREDELAVA ŽIT IN AJDE: PŠENICA, RŽ, JEČMEN, OVES, PIRA, KORUZA, PROSO, AJDA. MKGP je shemo in označbo »izbrana kakovost« z navedbo države pridelave in predelave (Slovenija) za žita in ajdo priznalo v maju 2023. Tako vstopa v to shemo, poleg sektorjev mesa, mleka in sadja, tudi sektor žit.

Shema je namenjena spodbujanju pridelave žit in ajde v Sloveniji ter spodbujanju potrošnika k nakupu izdelkov iz pridelkov slovenskih pridelovalcev žit in ajde. Z znakom »izbrana kakovost« (IK) se označujejo pridelki pšenice, rži, ječmena, ovsa, pire, koruze, prosa in ajde ter vsi izdelki iz njih, ki ustrezajo kriterijem iz specifikacije, objavljene tudi na  spletni strani MKGP:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/Dokumenti-/IK_zita_spec_potrj_maj_23.pdf.  

Pozivamo vas, da se vključite v shemo IK in pričnete s pridelavo žit in ajde po zahtevah specifikacije IK. Pred setvijo se prijavite v postopek certificiranja pri enem izmed treh certifikacijskih organov: Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT) ter Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC UM).

Pri izbiri sort ozimnih žiti upoštevajte opis in seznam priporočenih sort ozimnih žit za setev v letu 2023/2024, ki so ga pripravili na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

OPIS PRIPOROČENIH SORT OZIMNIH ŽIT ZA SETEV V LETU 2023/2024

OPIS PRIPOROČENIH SORT OZIMNIH ŽIT ZA LETO 2023/24 - tabela

SPECIFIKACIJA IZBRANA KAKOVOST - Pridelava in predelava žit in ajde (pšenica, rž, ječmen, oves, pira, koruza, proso, ajda)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki