Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Napotki vlagateljem pred vnosom zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,

Foto: Lidija Diklič - Košnja kot ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih rastlin,

Z 31. 3. 2023 se je pričela oddaja zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2023, ki bo trajala do 10. 7. 2023. Zbirno vlogo lahko vlagatelji oddajo sami v elektronski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ali za vnos pooblastijo svojega kmetijskega svetovalca in vnos opravijo na eni od izpostav kmetijske svetovalne službe.

Ključne besede: Zbirna vloga, podatki za vnos

 

 

 

Podrobnosti si preberite v priloženem članku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki