Aktualno: Sopotnik in fotoSOPOTNIK

Aktualno: Sopotnik in fotoSOPOTNIK

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
vir: AKTRP

vir: AKTRP

Pozivamo vse vlagatelje Zbirne vloge, da v aplikaciji Sopotnik preverijo rezultate in da morebitna neskladja čim prej uredijo. Ter svetujemo ažurno vodenje evidenc in izpolnjevanje vseh zahtev podintervencije Dobrobit živali.

Ključne besede: Sopotnik, fotoSOPOTNIK, interventni zakon

 

 

 

 

Sopotnik, fotoSOPOTNIK

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je v preteklem tednu pričela z obveščanjem vlagateljev Zbirnih vlog z ugotovljenimi neskladji na prijavljenih površinah. Vlagatelji so o neskladjih bili obveščeni glede na način kot so se opredelili v zbirni vlogi: SMS, elektronska pošta ali pisno.

Pozivamo vse vlagatelje zbirne vloge, da v aplikaciji Sopotnik preverijo rezultate in da morebitna neskladja čim prej uredijo. Glede na ugotovljeno neskladje morajo vlagatelji posredovati ustrezna dokazila: fotografije površine preko aplikacije fotoSOPOTNIK oziroma urediti prijavo poljščin v zbirni vlogi.

Zaradi izrednih vremenskih razmer v letošnjem letu je vlada sprejela Interventni zakon, ki velja od 1. 1. do 31. 8. 2023. Po tem predpisu lahko AKTRP na površinah, kjer lahko sama ugotovi, da je neskladje posledica višje sile ali izjemnih okoliščin, po uradni dolžnosti odpravi indikator neizpolnjevanja pogoja upravičenosti. Torej lahko površino z rdečo bunkico spremeni v zeleno. O tem bodo stranke obveščene v redni odločbi.

Če AKTRP s pomočjo satelitskih posnetkov ne bo mogla ugotoviti, da je neskladje posledica višje sile ali izjemnih okoliščin, bo površina v Sopotniku še naprej ostala rdeče obarvana. Nosilec pa ima možnost, da poda oziroma izkazuje, da je nepravilnost nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin.

Vlagateljem priporočamo, da uredijo oziroma posredujejo dokazila tudi za GERK-e obarvane z rumeno barvo. 

Rok za posredovanje dokazil je 2. 11. 2023. Po tem roku se neurejene površine (z rdečimi bunkicami) obravnavajo kot kršitev.

 

Pripravila: Barbara Kralj

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki