Prijava škode zaradi neurij in poplav v 2023

Prijava škode zaradi neurij in poplav v 2023

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
foto: Igor Škerbot, kumare po toči

foto: Igor Škerbot, kumare po toči

Kmetje, ki ste utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 in poplav v avgustu 2023, ne pozabite na obrazcu 2 oddati prijavo ocene nastale škode do 24. novembra 2023 na pristojni občini. Več informacij lahko pridobite na svoji občini ali pri terenskih kmetijskih svetovalcih.

Ključne besede: Neurje, poplave, obrazec 2, prijava škode

 

 

 

 

 

Za prijavo škode po neurjih in po poplavi lahko več in podrobneje najdete v:

  • Sklepu za ocenjevanje škod po poplavah v avgustu 2023: tukaj
  • Sklepu za ocenjevanje škod po neurjih: tukaj

Prijavo Ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih oddate na OBRAZCU 2, ki ga najdete tudi tukaj:

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Spletno predavanje, predstavitev dobre ekološke prakse iz Slovaške

06. 12. 2023 ob 11:00

Splet

Inštitut za ekološko kmetijstvo pri Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023"

vabimo na

 Webinarje – spletna predavanja strokovnjakov / raziskovalcev iz tujine           

 s prevodi v slovenski jezik in razpravo – ob sredah s pričetkom ob 11. uri

 

EKOLOŠKO POLJEDELSTVO- IZKUŠNJE IZ SLOVAŠKE