Trošarina za gorivo v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu po novem

Trošarina za gorivo v kmetijstvu, gozdarstvu in čebelarstvu po novem

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti, Izobraževanja  | 
Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi

Foto: Lidija Diklič - raztros apnenca po njivi

Upravičencem do vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo do sedaj omogočeno vračilo dela trošarine za gorivo na podlagi zahtevka. S 1. januarjem 2023 se je ta način znižanja trošarine ukinil in uvedeno je takojšnje uveljavljanje znižane trošarine ob nakupu goriva.

Ključne besede: Trošarina, upravičenci, kmetijsko gorivoi

 

 

 

 

Upravičencem do vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije pri uporabi kmetijskih zemljišč in gozdov je bilo do sedaj omogočeno vračilo dela trošarine za gorivo na podlagi zahtevka. S 1. januarjem 2023 se je ta način znižanja trošarine ukinil in uvedeno je takojšnje uveljavljanje znižane trošarine ob nakupu goriva.

Za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2022 bo vračilo 70% trošarine potekalo tako kot do sedaj. Zahtevke za leto 2022 je potrebno vložiti do 30.6.2023 in sicer elektronsko. Preko sistema E davki lahko upravičenci vstopijo v informacijski sistem za predložitev dokumentov s področja trošarin IS E-TROD in izberejo ter oddajo izpolnjen obrazec TRO- A. Ta je namenjen zahtevkom fizičnih oseb. Na spletni strani Finančne uprave so še od lani na voljo obsežna navodila, ki si jih lahko upravičenci pred oddajo zahtevka za leto 2022 preberete. Zahtevek lahko vložite sami ali pa za to pooblastite drugo osebo (npr. člana družine).

Sprememba Zakona o trošarini je prinesla uvedbo kmetijskega goriva s takojšnjim znižanjem trošarine.

Do kmetijskega goriva so upravičeni vsi, ki so na dan 30. junija preteklega leta izpolnjevali vstopni normativ. To je normativna poraba 540 l za kmetijske in gozdne površine ali 150 l samo za gozd ter čebelarji z najmanj 41 panji čebel. Davčni organ je v informacijskem sistemu določil seznam oseb, ki za tekoče leto izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo in jim dodelil enolično identifikacijsko oznako (EIO).  Le ta je dodeljena nosilcem kmetijskih gospodarstev, njihovim namestnikom in članom kmetijskih gospodarstev. Sestavljena je iz 11 številk. Prvih 8 številk je davčna številka osebe, ki za tekoče leto izpolnjuje pogoje za nakup goriva za kmetijstvo. Zadnje 3 številke so enake zadnjim 3 številkam v enotni matični številki občana (EMŠO).  Fizične osebe lahko upravičenost do nakupa goriva za kmetijstvo preverijo prek odprtega portala eDavki, z vnosom enolične identifikacijske oznake.

Podrobnejši opis postopka je dostopen preko spletne povezave
Preverjanje upravičenosti za nakup goriva za kmetijstvo na ...

Kmetijsko gorivo je plinsko olje, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje in po 1.1.2023 tudi za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev ter je ustrezno (rdeče) davčno označeno. Kmetijsko gorivo se ne sme uporabljati za noben drug namen. Upravičenci lahko kmetijsko gorivo uporabljajo na kmetijskih površinah, ki jih imajo v uporabi in za izvajanje strojnih storitev.

Oseba, ki izpolnjuje pogoj za nakup kmetijskega goriva, pred nakupom trgovcu predloži enolično identifikacijsko oznako in osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.

Po navedbah pristojnih je kmetijsko gorivo na voljo na preko 250 bencinskih servisih. Po domače povedano, je to povsod tam, kjer trgovci z gorivi kot gorivo za ogrevanje prodajajo obarvano plinsko olje, to pa je v večini primerov. Za zagotavljanje ustreznosti kmetijskega goriva so odgovorni trgovci z gorivi. Plinsko olje, ki se prodaja kot kmetijsko gorivo, mora odgovarjati standardu EN 590, kar ustreza tudi za uporabo v sodobnih dieselskih motorjih. V plinskem olju ni dodanega biodizla kot je v dieselskem gorivu, kar je na nek način prednost. Odveč je tudi skrb, da bo dodano barvilo škodovalo sodobnim dieselskim motorjem, saj ga že kar nekaj časa uporabljajo tudi v drugih evropskih državah.

Višina trošarine za kmetijsko gorivo je enaka kot za ogrevanje (to je 24 % od višine trošarine za pogonsko gorivo - 0,33 Evra na liter). To pomeni znižanje trošarine za 76 %, kar je še nekaj več od sedanjih 70 % pri vračilu trošarine.

Zgornje omejitve porabe kmetijskega goriva ni, kar je ena od razlik od dosedanjega sistema vračila trošarine. Druga pa je, da se s kmetijskim gorivom trošarina znižuje za plinsko olje, nič več pa za druga goriva, kot so bencin ali motorni petrolej, ki se tudi uporabljajo za pogon določene kmetijske in gozdarske mehanizacije (npr. motorne kosilnice, motorne žage).

Če povzamemo:

  • za povrnitev trošarine za leto 2022 upravičenci vložijo zahtevek do 30.6.2023, elektronsko kot je veljalo za leto 2021,
  • s 1.1.2023 lahko kmetijsko gorivo s takojšnjim znižanjem trošarine uporabljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoj normativne porabe,
  • kmetijsko gorivo se lahko uporablja le za pogon kmetijske, gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev in
  • ni zgornje omejitve porabe kmetijskega goriva.

 

Pripravila: Lidija Diklič, kmet. inž.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki