Osnove dobrega načrta kolobarja za pridelavo zelenjave

Osnove dobrega načrta kolobarja za pridelavo zelenjave

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022

Kolobar in razvrščanje zelenjadnic je potreben tudi v rastlinjaku, foto: Igor Škerbot, 2022

Dober načrt dela in primerno ter pravilno razvrščanje zelenjavnih vrst na pridelovalne površine so ključni dejavnik za uspešno pridelavo zelenjadnic, tako pri profesionalnih kot ljubiteljskih pridelovalcih. Zato je ključno sestaviti si dober kolobar, to je načrt sajenj in setev, še v zimskem času, ko imamo za takšno strokovno delo več časa. Pri razporejanju zelenjadnic na njive, v vrt in na grede upoštevamo velikost površin, vključimo željene in potrebne zelenjadnice, površino prej primerno pripravimo, apnimo, gnojimo, vse za maksimalno uspešnost v pridelovaje zelenjave, kajti dobro sestavljen kolobar je zagotovilo za uspešnost pridelovanja zelenjave.

Ključne besede: kolobar, zelenjava, plan, načrt, poljine, dobri in slabi sosedje

 

 

Specialist za zelenjadarstvo Igor Škerbot pri KGZS - Zavodu CE v tokratnih kmetijskih nasvetih na VTV v svojem prispevku svetuje in daje napotke o osnovah za dober načrt kolobarja v pridelavi zelenjave, tako za profesionalne kot ljubiteljske pridelovalce zelenjave, bodisi v rastlinjakih ali na površinah na prostem. V prispevku najdete nasvet o tem kaj in zakaj kolobar, kaj vse potrebujemo za  pripravo načrta. Zelo priporoča, da si načrt napišemo in narišemo na papir že  precej pred sezono, da vanj vključimo vse potrebne in željene vrste zelenjave in si tako nastavimo tudi terminski plan za začetek in izvedbo prvih setev in sajenj na pridelovalne površine. Pri kolobarju je zelo pomembno katere vrste zelenjadnic pridelujemo tam, kjer smo v skladu z gnojilnim načrtom tla dobro, malo ali nič pognojili. Z dobro zastavljenim kolobarjem bomo sledili mnogim ciljem pridelave, omogočali si bomo kakovostne in pravočasne pridelke zelenjave, bodisi zase ali za prodajo na lokalnem trgu ter imeli dober temelj za vsa zelenjadarska opravila v novi pridelovalni sezoni.

Več najdete v prispevku.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«