Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Ekološko kmetovanje kot razvojna priložnost kmetij

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Varstvo rastlin, Ekološko kmetijstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti, Izobraževanja  | 
Foto: Lidija Diklič

Foto: Lidija Diklič

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali

Prvi in osnovni pogoj za vstop v sistem ekološkega kmetovanja in tudi za pridobitev finančnih podpor je prijava v kontrolo ekološkega kmetovanja pri eni od kontrolnih organizacij. Skrajni rok za prijavo v sistem kontrole je do 31.12 tekočega leta za prihodnje leto.

Ključne besede: Ekološko kmetovanje, EKO certifikat, kontrola EK, označevanje

 

 

 

 

Več si preberite v prispevku tukaj:

Nazaj

Prihajajoči dogodki