Veljavnost potrdil iz fitomedicine in uporaba naprav za nanos FFS

Veljavnost potrdil iz fitomedicine in uporaba naprav za nanos FFS

Kmetijstvo, Varstvo rastlin  | 
Foto: Iris Škerbot

Foto: Iris Škerbot

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v 5. členu določa ukrepe na področju fitofarmacevtskih sredstev.

Ključne besede: potrdila, veljavnost, redni pregled, naprave za nanašanje FFS

5. člen

(ukrepi na področju fitofarmacevtskih sredstev)

(1) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe se podaljša veljavnost izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, katerih veljavnost se izteče v času epidemije, do 30. dne po izvedbi prvega nadaljnjega usposabljanja, izvedenega po prenehanju ukrepov v skladu s 4. členom tega zakona.

(2) Zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe se dovoli uporabo naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, katerim poteče rok za izvedbo rednega pregleda v času epidemije, do 30. dne po izvedbi prvega rednega pregleda naprav po prenehanju ukrepov v skladu s 4. členom tega zakona.

(3) Datumi usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in datumi rednih pregledov naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev se objavijo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ukrepi iz tega zakona ter aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. septembra 2020.

Nazaj

Prihajajoči dogodki