Hlevi in objekti za ekološko rejo drobnice

Hlevi in objekti za ekološko rejo drobnice

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
V odprtih hlevih se pozimi ovce rade nastavijo sončnim žarkom. Foto: P.Pšaker

V odprtih hlevih se pozimi ovce rade nastavijo sončnim žarkom. Foto: P.Pšaker

V Sloveniji je slaba petina drobnice vključene v ekološko pridelavo. Poleg zakonodaje in standardov s področja ekološke reje drobnice, smo se dotaknili sistema celoletne reje na prostem ter prednosti in slabosti hlevov z zunanjo klimo. Večina hlevov za drobnico je urejenih na globoki nastilj, ki v večini primerov predstavlja tudi skladišče za hlevski gnoj. Najpogosteje se med pomanjkljivosti reje v hlevu pojavlja nezadostno število krmnih mest, slabo prezračevanje in osvetlitev.

Ključne besede: Ovce, Koze, Sistemi reje, Dobro počutje živali, Ekološko kmetovanje

 

Ekološka reja živali upošteva višje standarde, ki so usmerjeni k večji kakovosti bivanja, skrbi za okolje, omejeni uporabi zdravil in k pridelavi zdrave hrane brez ostankov pesticidov in zdravil. Velja splošno prepričanje , da ekološki sistemi zagotavljajo najboljše pogoje za rejo živali, saj vzpodbujajo visoko raven dobrega počutja (animal welfare) kot sredstva za povečanje zdravja in dolgoživosti živali in izpolnjujejo etične potrebe potrošnikov (Napolitano in sod., 2009). 

Namen prispevka je predstaviti ekološke standarde in priporočila, ki se nanašajo na načrtovanje hlevov za ekološko rejo drobnice in pomožnih objektov kot sta izpust in skladišče za živinska gnojila. Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

04. 07. 2024 ob 09:00

Turistična kmetija Pri Martinovh-Krh...

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.