Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka

Kmetijstvo, Živinoreja, Ekonomika in PRP  | 
Foto: Janez Strašek

Foto: Janez Strašek

Na štirih kmetijskih gospodarstvih vključenih v pilotni projekt sodelovanja izvajamo praktično preizkušanje izboljšanega postopka embriotransferja v čredah krav molznic. Poglejte si prispevek objavljen na kmetijski oddaji Ljudje in zemlja.

Ključne besede: PRP podukrep 16.2, pilotni projekt sodelovanja, embriotransfer, krave molznice

 

 

 

 

Vodilni partner projekta: KGZS - Zavod CE

Partnerji projekta:

  •  Vets4Science
  •  KMG Napotnik, KMG Kotnik, KMG PP AGRO, KMG Miklavžina,
  •  KGZS-Zavod MS, KGZS-Zavod Ptuj, Šolski center Šentjur

Izboljšani postopek embriotransferja predstavlja novost v slovenski govedoreji. V dvoletnem pilotnem projektu, ki ga izvajamo od novembra 2019, smo izvedli že 40 embriotransferjev. Spremljamo uspešnost obrejitve s tem postopkom, ki omogoča zelo hiter napredek genetskega potenciala črede za prirejo mleka. Posebno pozornost bomo v letošnjem poletju posvetili transferjem zamrznjenih zarodkov najboljših krav molznic v času vročinskega stresa in ugotavljali stopnjo brejosti v takšnih razmerah.

Predviden rezultat projekta bo vsaj 50 telet, ki bodo imela visok genetski potencial za prirejo mleka.

Ključni rezultat projekta bo analiza izvedljivosti prenosa tega izboljšanega postopka embriotransferja v slovensko prakso.

 

Oglejte si predstavitev izboljšanega postopka embriotransferja pri reji krav molznic v oddaji Ljudje in zemlja (30.05.2021):

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174779863?s=tv

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki