Načini in sistemi reje krav dojilj

Načini in sistemi reje krav dojilj

Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Najbolj naraven način reje krav dojilj. Foto: Peter Pšaker

Najbolj naraven način reje krav dojilj. Foto: Peter Pšaker

Najbolj razširjen način reje krav dojilj je v času vegetacije reja na paši in preko zime v hlevu. Celoletna hlevska reja prinaša predvsem višje stroške za krmo in oskrbo živali. Pri ureditvi hlevov moramo upoštevati priporočila glede prostorskih zahtev, da bomo lahko v čim večji meri zagotovili ustrezne pogoje za rejo živali. V naših razmerah priporočamo sisteme z globokim nastiljem kot so dvo ali več prostorski hlevi, ki razpolovijo potrebno količino nastilja in omogočajo pri obnovah večjo vključitev obstoječih objektov na kmetiji.

Ključne besede: govedo, krave dojilje, sistemi reje, dobro počutje živali

Glavni namen reje krav dojilj je, da na preprost naraven način zredimo teleta, ki so ob odstavitvi stara 6-9 mesecev, s težo od 250 do 300 kg. Odstavljena teleta so primerna za nadaljnje pitanje ali zakol. Krav ne molzemo saj vse mleko posesajo teleta. Navadno gre za krave mesnih pasem ali križanke z mesnimi pasmami. Več o načinih in sistemih reje krav dojilj v ČLANKU.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«