Časovne omejitve gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili

Časovne omejitve gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili

Kmetijstvo, Živinoreja, Travništvo in pašništvo, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, Sadjarstvo, Ekološko kmetijstvo  | 
Foto: Igor Škerbot

Foto: Igor Škerbot

Uporaba organskih gnojil je ena od možnosti dajanja in vračanja hranil gojenim rastlinam. Z gnojenjem dajemo ustrezne količine hranil glede na vrsto kmetijske rastline, glede na založenost tal in na tej podlagi pripravljenih gnojilnih načrtih. A zaključkom jeseni in prihodom zime nastopi čas, ko v skladu z zahtevami nitratne direktive in naše Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (v nadaljevanju Uredba), nastopijo nekatere omejitve oziroma prepovedi gnojenja.

Ključne besede: Gnojenje, organska gnojila, prepovedi

 

 

Splošne časovne prepovedi gnojenja v celinskem podnebju z organskimi gnojili nastopijo za tekoča organska gnojila 15. novembra in trajajo do 1. marca. Hlevski gnoj je prepovedano tresti po kmetijskih zemljiščih od 1. decembra do 15. februarja naslednjega koledarskega leta. Prepoved velja tudi za mineralna gnojila, ki jih je prepovedano tresti na kmetijska zemljišča od 15. oktobra do 1. marca.

Poudariti je potrebno, da se prepovedi lahko tudi podaljšajo, vse dokler so tla pokrita s snegom, zamrznjena ali močno zasičena z vodo (poplavljena) tudi še po 15. februarju ali 1. marcu, za tako dolgo dokler tla niso ponovno sposobna vezati hranil v tla. Predlagamo vam, da dosledno upoštevate omejitve in prepovedi ter zadnje lepe novembrske dneve izkoristite le še za gnojenje s hlevskim gnojem.

Več si preberite tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki