Vrednotenje pridelka konoplje na kmetiji Krevh

Vrednotenje pridelka konoplje na kmetiji Krevh

Kmetijstvo, Poljedelstvo, Ekonomika in PRP, Dopolnilne dejavnosti  | 
Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje

Foto: Mojca Pušnik, posevek konoplje

V okviru EIP KONOPLJA  smo na kmetiji Krevh v Podgorju pri Slovenj Gradcu vrednotili različne parametre pri pridelku industrijske konoplje. Rezultate bomo primerjali z ostalimi partnerskimi kmetijami.

Ključne besede: PRP podukrep 16.5, konoplja, kmetija Krevh, pridelek semena, KGZS - Zavod MB, Konopko

 

 

 

 

 

 

V petek, 10. 9 2021, smo se na kmetiji Krevh v Podgorju zbrali sodelavci KGZS - Zavoda CE, predstavnik Zadruge Konopko ter Mitja Krevh, član kmetije Krevh. Lep sončen dan smo izkoristili za vrednotenje pridelka industrijske konoplje po različnih obravnavanjih.

Vsi udeleženci smo partnerji v triletnem projektu Vloga industrijske konoplje pri prilagajanju podnebnim spremembam ter varovanju virov v kmetijstvu, ki pokriva tematiko pridelave konoplje, kot rastline primerne za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe  ter ugodne za trajnostno rabo tal kmetijskih zemljišč. Cilj projekta je tudi prepoznati prednosti, ki jih vključevanje konoplje v kolobar omogoča na kmetiji v luči dodatnega prihodka.

V prvem letu trajanja projekta smo na kmetiji Krevh preverjali razlike v svežem pridelku semena in stebel konoplje, ter količino plevelnih vrst pri treh različnih gostotah setve. Maso suhih rastlin in suhega semena bomo izmerili še po sušenju. Količino dušika v tleh smo preverjali z N-min analizami v različnih razvojih fazah konoplje. Pred sezono pa smo naredili tudi klasično analizo tal.

Rezultate bomo primerjali z drugimi kmetijami v projektu, ter z rezultati, ki jih bomo dobili še v naslednjih dveh letih.

Dogajanje v projektu lahko spremljate tudi na Facebokovrm profilu EIP KONOPLJA.

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki