Travišče - vez od brežine do sadovnjaka: posnetek delovanja mulčerja specialista

Travišče - vez od brežine do sadovnjaka: posnetek delovanja mulčerja specialista

Kmetijstvo, Travništvo in pašništvo, Ekonomika in PRP  | 
Foto: Marija Vaukan

Foto: Marija Vaukan

Pripravili smo demo posnetek delovanja mulčerja specialista v sklopu projekta Travišče vez od brežine do sadovnjaka. Projekt je odobrila LAS MDD.

Ključne besede: mulčer specialist, demo posnetek, strma travišča

 

 

 

 

 

V okviru projekta »TRAVIŠČE VEZ OD BREŽINE DO SADOVNJAKA«, katerega nosilec je kmetija Mije Mirkac iz Pameč, vas vabimo na ogled  demo posnetkov prikaza mulčerja »ibex«, specialista za brežino s katerim se sanira zapuščena in neizkoriščena podeželska in primestna urbana območja. Med njimi veliko z nezaželenimi in agresivnimi travami ali grmovjem zaraščenih kmetijskih površin.

 

V maju smo izvedli tri demonstracije obdelave različnih nezaželenih vrst trav in grmovja  na brežinah  sadovnjakov. Zaradi varstva zdravja pred virusom covida- 19 smo te dogodke posneli in si jih lahko ogledate na naslednji povezavi:

         

V okviru demo-posnetkov je vidno delovanje mulčerja specialista, ki prispeva k lažji izvedbi del na strmih, zapuščenih traviščih in vliva upanje, da se kljub velikemu zmanjšanju delovne sile še vedno da vzgledno negovati in ohranjati ogrožena travišča in  brežine tudi z vidika varovanja okolja. 

Pri ogledu se boste naučili prepoznati različne vrste trav in kdaj kaj odstraniti in kdaj ne. Demonstracije z mulčerjem »ibeX« je  izvedel član ZMP SK Koroške Tadej Mirkac.

Strokovni komentar sva dodali mag. Tatjana Pevec, specialistka za travništvo na KGZS-Zavodu CE  in Maruša Vaukan, terenska kmetijska svetovalka na Izpostavi Slovenj Gradec.

Demo posnetke in reportažo v reviji Kmetovalec je pripravila založba Kmetovalec.

Gostili so nas gospodarji  kmetij Dominik Kričej, Mija Mirkac  in Blaž Lečnik, ki so tudi člani Sadjarskega društva Mislinjske doline Lesnika. Za vsebino prispevka je odgovoren prijavitelj projekta s projektnimi partnerji.

Projektni  predlog nakup mulčerja s spremljevalnimi aktivnostmi sedmih partnerjev  je bil odobren  na ravni LAS MDD, katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. Nato je bil poslan v dokončno odobritev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je izdala pozitivno odločbo o sofinanciranju. Nepovratna sofinancirana sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja, pristojen za izvajanje pomoči iz EKSRP je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Pripravila: Marija Vaukan

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!