Koruza za siliranje – rezultati žetve 2020

Koruza za siliranje – rezultati žetve 2020

Kmetijstvo, Živinoreja, Poljedelstvo  | 
Setev koruze v posebnih razmerah in križanec,  foto: T. Pevec

Setev koruze v posebnih razmerah in križanec, foto: T. Pevec

Pred nabavo hibridov koruze za setev  vam ponujamo v pogled rezultate regijskega poskusa na KGZS – Zavodu CE s primernimi hibridi za siliranje. V lanskem letu smo na njivi kmetije Šuc iz Šmarja pri Jelšah preskušali 20 različnih hibridov, petih semenarskih hiš oziroma njihovih zastopnikov, ki smo jih poželi septembra. 

Ključne besede: koruza, hibridi, siliranje koruze, krma

Setev koruze v posebnih razmerah,  foto: T. Pevec

Rezultati poskusa na tej povezavi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki